Leon Nieścior OMI

Leon Nieścior OMI

o. prof. dr hab. Leon Nieścior OMI, ur. 1962 r., wykładowca teologii patrystycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Najnowsze wpisy