Magdalena Rzym

Magdalena Rzym

Magdalena Rzym, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego (filologia polska) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (teologia). Pracuje jako nauczyciel religii w liceum ogólnokształcącym. Od 2015 r. doktorantka religiologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania: religioznawstwo, dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

Najnowsze wpisy