W naszych rodzinach potrzebna jest atmosfera sprzyjająca powołaniom do kapłaństwa i życia zakonnego, powołanie syna czy córki to zaszczyt i wyróżnienie. Błogosławione te małżeństwa, których dzieci idą za głosem powołania – mówił w Poznaniu bp Grzegorz Balcerek. W Niedzielę Dobrego Pasterza w katedrze poznańskiej modlono się w intencji powołań.

W homilii biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej zwrócił uwagę na obraz pasterza, który był bardzo bliski ludziom żyjącym w czasach Chrystusa. Wskazał na przesłanie, jakie niesie określenie Chrystusa jako Dobrego Pasterza. „Pasterz staje się Barankiem złożonym w ofierze. Tak został nazwany proroczo Syn Boży przez Jana Chrzciciela nad wodami Jordanu: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” – zauważył kaznodzieja.

Podkreślił, że Jezus, Dobry Pasterz, oddaje swoje życie za nas, za swoje owce, za swój Kościół i jest to cena naszego zbawienia. „Krew Jezusa, Baranka Bożego ocala nas nie od śmierci doczesnej, ale śmierci wiecznej, przynosi zbawienie, jest zapłatą naszego wejścia na pastwiska nieba” – zaznaczył bp Balcerek.

Kaznodzieja przypomniał, że „Bóg sam powołuje wielu, by byli kapłanami i biskupami w Kościele, by mimo swojej grzeszności i ograniczoności byli żywym obrazem Jego – Dobrego Pasterza. By Jego mocą przemieniali chleb i wino w Ciało i Krew, by w Jego imieniu odpuszczali grzechy, by głosili prawdę, by byli stróżami Kościoła i pasterzami dusz”.

Bp Balcerek przywołał przykład dobrego pasterza z archidiecezji poznańskiej, sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, w latach 1945-1983 proboszcza parafii św. Jana Kantego w Poznaniu. „Dał się poznać jako wspaniały, heroiczny spowiednik, niestrudzony kaznodzieja, pełen miłości duszpasterz otwarty na świat, na drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy. Człowiek niezwykłej pokory. Tak wielu ludzi zdobył dla Chrystusa, dla tak wielu dusz stał się pasterzem na wzór Chrystusa” – podkreślił ks. biskup.

Kaznodzieja zwrócił się z prośbą do wiernych o modlitwę o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby wszyscy, których Chrystus wzywa, poszli za głosem powołania.

W poznańskiej katedrze zgromadziły się osoby życia konsekrowanego, klerycy Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, rodzice alumnów oraz członkowie Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania ustanowił w 1964 roku bł. papież Paweł VI. Ustanowienie święta w okresie wielkanocnym było odpowiedzią papieża na pogłębiający się wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z przejawów był spadek powołań męskich i żeńskich.

Oceń ten artykuł


Udostepnij

FacebookTwitterGoogle+

Wspomóż nas Przyjaciele misji

«
»

Wasze komentarze

Skomentuj jako pierwszy.