Minimalnie pogorszyły się oceny funkcjonowania Kościoła katolickiego przez Polaków – wynika z opublikowanego w piątek badania CBOS. Obecne notowania są jednymi z najsłabszych od blisko dwudziestu lat.

Pozytywnie o działalności Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce wypowiada się ponad połowa Polaków (52 proc.), a krytykuje ją ponad jedna trzecia (35 proc.).

W stosunku do poprzedniego badania, przeprowadzonego we wrześniu 2016 r. odsetek osób pozytywnie oceniających działalność Kościoła zmniejszył się o 3 punkty, z kolei opinie negatywne deklaruje 4 proc. ankietowanych więcej.

Jak wskazują autorzy badania, dobrym opiniom – poza udziałem w praktykach religijnych co najmniej raz w tygodniu – sprzyja starszy wiek, zamieszkiwanie na wsi, niski poziom wykształcenia i uzyskiwanych dochodów per capita oraz prawicowe poglądy polityczne.

Z kolei negatywne oceny Kościoła przeważają wśród mieszkańców dużych miast, respondentów deklarujących najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w rodzinie, niepraktykujących religijnie lub uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w roku oraz identyfikujących się z lewicą.

Tradycyjnie CBOS zapytał także Polaków o ich stosunek do najważniejszych instytucji administracji państwowej i samorządowej.

W przypadku parlamentu odpowiedzi respondentów nie napawają optymizmem. Oceny działalności Sejmu i Senatu nadal pozostają gorsze niż przed kryzysem parlamentarnym, który rozpoczął się 16 grudnia. Obecnie pracę posłów negatywnie ocenia dwie trzecie Polaków (65 proc.), a pracę senatorów – połowa (51 proc.).

Minimalnie gorsze, w stosunku do poprzedniego miesiąca, są notowania głowy państwa. Wprawdzie odsetek osób negatywnie oceniających prezydenturę Andrzeja Dudy pozostaje stabilny (38 proc., wzrost o 1 punkt procentowy), jednak nieznacznie rzadziej niż w lutym Polacy deklarują, że są z niej zadowoleni (51 proc., spadek o 3 punkty).

Z aprobatą o prezydenturze Andrzeja Dudy stosunkowo często wypowiadają się najmłodsi respondenci (w wieku 18–24 lata), mieszkańcy wsi, badani z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zasadniczym zawodowym, uzyskujący najniższe dochody per capita, źle oceniający własne warunki materialne, uczestniczący w praktykach religijnych przynajmniej raz w tygodniu i deklarujący prawicową orientację polityczną.

Największym uznaniem Polaków cieszą się władze samorządowe. Pracę administracji w swojej miejscowości pozytywnie ocenia prawie trzy czwarte badanych (71 proc.), natomiast źle – co piąty (20 proc.). Minimalnie więcej zadowolonych z funkcjonowania samorządowców jest wśród mieszkańców wsi, a niezadowolonych – wśród mieszkańców największych aglomeracji.

Siedmiu na dziesięciu Polaków (70 proc.) pozytywnie ocenia pracę policji. Jej notowania są od września 2015 roku w zasadzie niezmienione. Ubyło natomiast respondentów dobrze oceniających funkcjonowanie polskich sił zbrojnych. Od września 2016 roku odnotowano spadek z 69 proc. do 60 proc.

Badanie przeprowadzono w dniach 2–9 marca 2017 roku na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Oceń ten artykuł


źródło: KAI

Udostepnij

FacebookTwitterGoogle+

Wspomóż nas Przyjaciele misji

«
»

Wasze komentarze

Skomentuj jako pierwszy.