Żyjemy na ziemi, ale w Niebie mamy potężnych orędowników. Wszyscy świeci, którzy już przebywają z Bogiem twarzą w twarz, są nieustannie gotowi, aby zanieść do Boga nasze modlitwy. Litania do Wszystkich Świętych, oprócz tego, że słynie z pięknych aranżacji muzycznych, to pozwala wytworzyć, podtrzymać i doświadczyć więź miłości, jaka łączy nas i świętych, pomimo że oddziela nas granica śmierci.  

Tradycja modlitwy litanijnej wywodzi się z modlitw w żydowskich synagogach. Prawdopodobnie znana była już w czasach świętego Jana Chryzostoma (zm. 407) w Antiochii. Wtedy była częścią liturgii. Diakon podawał szereg (litanię) modlitw, a po każdej z nich wierni odpowiadali kyrie eleison 

Jak powiedzieliśmy, na Wschodzie modlitwa litanijna była częścią liturgii. Ale kiedy przeniknęła na Zachód, do Rzymu i Galii, wytworzyło się w pobożności ludowej odrębne nabożeństwo, podczas którego zanoszono do Boga modlitwy błagalne. Oficjalnie przyjęto je w Rzymie w V w., za pontyfikatu papieża Grzegorza I. 

Duża rolę we wprowadzeniu do litanii imion świętych przypisuje się mnichom celtyckim. Pierwsze zbiory świętych wzywanych podczas nabożeństw znajdują się w starych księgach pochodzących z Irlandii, na przykład w mszale ze Stowe (VIII w.). 

Początkowo liczba imion była różna. Niektóre rękopisy podają kilka, najczęściej związanych z danym terenem lub relikwiami, które w danym miejscu czczono. Innym razem było to nawet kilkaset imion, tak jak w litanii Ludwika Niemca, w której były 532 imiona świętych. 

Po Soborze Trydenckim liczba imion została zredukowana. Litania do Wszystkich Świętych przybrała dwie formy: krótsza i dłuższą. Pierwsza była odmawiana przy konającym, natomiast ta druga podczas Wigilii Paschalnej.  

Obecnie odmawiamy litanię zreformowana po Soborze Watykańskim II. W wyniku reform soborowych najpierw wybrano imiona tych świętych, których biografia jest znana ze źródeł historycznych, a nie tylko z legend. Uwzględniono także świętych ze Wschodu, ze Starego i Nowego Testamentu oraz tych z ostatniego czasu. Najmłodszym świętym w poprzedniej litanii był święty Franciszek z Asyżu. Następnie imiona podzielono na kategorie: Patriarchowie, Prorocy, Apostołowie, uczniowie, Męczennicy, Biskupi, doktorzy Kościoła, Kapłani i Zakonnicy, Świeccy. Dodatkowo zaistniała możliwość, by konferencje biskupów, a także biskupi mogli adaptować teksty litanii w zależności od uwarunkowań lokalnych. Dlatego możemy dodawać na przykład Jana Pawła II.  

Litanię można nie tylko odmawiać, ale także śpiewać. Oto dwa zupełnie różne, ale jednakowo piękne piękne wykonania. 

Klasyczne 

 

Współczesne śpiewane we francuskich wspólnotach Chemin Neuf 

 

 

Historia i dwa wykonania Litanii do Wszystkich Świętych 
6 (100%) 1 ocen.Wspomóż nas Przyjaciele misji

«
»

Wasze komentarze

Skomentuj jako pierwszy.