Z Ewangelii na dziś: „Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia” (Łk 8, 1-3).

Uczniowie Jezusa: kobiety i mężczyźni; ludzie ze wsi i miast, biedni i bogaci, niewykształceni i wykształceni, święci i grzesznicy, na wysokich stanowiskach i nie. Wspólnota uczniów Jezusa, do których On nas zaprasza, tak jak wczoraj Mateusza celnika. Dla każdego jest miejsce.

Komentarz do Ewangelii, 22 września 2017
6 (100%) 3 ocen.


źródło: Marcin Wrzos OMI

Udostepnij

FacebookTwitterGoogle+

Wspomóż nas Przyjaciele misji

«
»

Wasze komentarze

Skomentuj jako pierwszy.