Ogłoszone dziś przez Ojca Świętego Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla regionu Amazonii w październiku 2019 roku będzie dziesiątym tego typu w nowożytnych dziejach Kościoła.

Zgromadzenie specjalne Synodu Biskupów poświęcone jest sprawom dotyczącym bezpośrednio jednego lub kilku regionów. Pierwszy synod specjalny zwołał w 1991 roku Jan Paweł II dla Europy, następie w 1994 dla Afryki, w 1995 r. dla Libanu, w 1997 r. dla Ameryki, w 1998 dla Azji, w tym samym roku dla Oceanii, oraz drugi Synod dla Europy w r. 1999. Benedykt XVI zwołał dwa zgromadzenia specjalne – w 2009 dla Afryki i w 2010 r. – poświęcone Kościołowi na Bliskim Wschodzie.

Należy zaznaczyć, że Synod Biskupów nie jest organem ustawodawczym, lecz doradczym, wspierającym Ojca Świętego. Po wybraniu tematu zostaje opracowany przez Sekretariat Synodu dokument wstępny, zawierający zarys problematyki (Lineamenta), który zostaje rozesłany do wszystkich episkopatów i innych zainteresowanych instytucji, z prośbą o uwagi i propozycje. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi sporządza się dokument zwany Instrumentum laboris, który jest podstawą dyskusji zgromadzenia synodalnego. Zarówno Lineamenta, jak i Instrumentum laboris są publikowane, toteż biskupi uczestniczący w Synodzie, oprócz własnych refleksji, mogą przedstawić zgromadzeniu także doświadczenia i dezyderaty biskupów własnego kraju. Wysunięte w czasie zebrań postulaty są najpierw poddawane pod głosowanie uczestników Synodu, a dopiero potem przedstawiane Ojcu Świętemu, jako Propositiones. Na tej podstawie przy współpracy sekretariatu generalnego papież przygotowuje adhortację posynodalną, stanowiącą podsumowanie obrad

Oceń ten artykuł


źródło: KAI

Udostepnij

FacebookTwitterGoogle+

Wspomóż nas Przyjaciele misji

«
»

Wasze komentarze

Skomentuj jako pierwszy.