Badanie, diagnozowanie, leczenie, a potem jeszcze kontynuacja wszystkiego przez internetowy stetoskop. To właśnie działania, jakie podejmą lekarze, którzy 20 października udadzą się do Tanzanii. 

Choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu kojarzą się z chorobami cywilizacyjnymi występującymi tylko w krajach wysokorozwiniętych. To jednak nieprawda. Również w Afryce pacjenci cierpią na choroby układu krążenia z tą małą różnicą, że nikt ich nie diagnozuje i nie leczy. Choroby te, oprócz wypadków, niedożywienia, chorób tropikalnych, zakażenia HIV są częstą przyczyną ciężkiego kalectwa i zgonów wśród mieszkańców Afryki.

Nadciśnienie tętnicze mieści się w pierwszej z pięciu przyczyn zgłaszania się chorego do lekarza w ośrodkach zdrowia w Afryce. Zalecenia dla pacjentów w Afryce powinny być dostosowane do lokalnych możliwości i zwyczajów. Pomimo faktu, iż nadciśnienie tętnicze i cukrzyca są chorobami przewlekłymi, często są tam traktowane jak ostry epizod malarii lub innej choroby zakaźnej. Po 1-2 tygodniach leczenia większość pacjentów zaprzestaje farmakoterapii. Można to zmienić poprzez zwiększanie wiedzy, edukację pacjentów i lekarzy.

Aktualnie trwają przygotowania do wyjazdu czterech osób: dwójki lekarzy kardiologów dr n. med. Marii Wieteskiej, dr n. med. Roberta Ryczka, inżyniera elektronika Tadeusza Miłka oraz dokumentalisty z przeszkoleniem medycznym Dariusza Nowika do ośrodka zdrowia w Maganzo w północnej Tanzanii. Przez trzy tygodnie, od 20 października do 15 listopada 2017r., wolontariusze będą pracować wśród miejscowej ludności konsultując kardiologicznie pacjentów, szkoląc personel medyczny i zwiększając wiedzę na temat chorób krążenia. Pacjentami kardiologów będą zamieszkujący ten region członkowie plemienia Sukuma. Ludzie ci utrzymują się z uprawy ziemi i rybołówstwa. Środki na utrzymanie siebie i swoich licznych rodzin zdobywają pracując też w miejscowej kopalni złota. Życie miejscowej ludności jest niezwykle trudne, a brak dostępu do służby zdrowia pogłębia ich trudną sytuację życiową. Inżynier Tadeusz Miłek, przy współpracy z dr Marią Wieteską, twórczynią projektu „Kardiolog w Afryce” skonstruował stetoskop, za sprawą którego będzie można badać pacjentów w Afryce, a sygnał będzie słyszany w Polsce.

Uczestnicy przedsięwzięcia chcą, aby projekt  nie był jednorazową akcją, ale aby żył i się rozwijał.  Po powrocie kardiologów do Polski planowana jest stała współpraca z ośrodkiem na zasadzie konsultacji telemedycznych z Polski. Ten innowacyjny projekt ma charakter rozwojowy i jeśli przyniesie oczekiwane rezultaty planowane są kolejne jego edycje w tym i innych ośrodkach w różnych krajach Afryki. 

Szczegóły na stronie Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.

Galeria (19 zdjęć)
Oceń ten artykułWspomóż nas Przyjaciele misji

«
»

Wasze komentarze

Skomentuj jako pierwszy.