Handel ludźmi pozostaje ogromnym zagrożeniem dla rzesz ludzi, zwłaszcza migrantów i uchodźców ze stref konfliktów zbrojnych; coraz częściej ofiarami tego procederu padają dzieci i mężczyźni – alarmuje ONZ w środę.

„Handel ludźmi jest wszechobecny” – powiedział szef Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC) Jurij Fiedotow w środę na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, podczas wystąpienia poprzedzającego publikację światowego raportu na ten temat na 2016 rok.

Jak podaje UNODC, opierając się przede wszystkim na danych od państw za lata 2012-2014, handel ludźmi dotyczy co najmniej 106 państw i terytoriów. 

Ofiary handlu ludźmi najczęściej były wykorzystywane seksualnie, zmuszane do niewolniczej pracy i żebrania. Jedną trzecią wszystkich ofiar stanowiły dzieci, a ich udział w tym procederze wzrósł ponad dwukrotnie, z 13 proc. wszystkich ofiar w 2004 roku do 28 proc. w 2014 roku. 

W regionie Afryki subsaharyjskiej, gdzie handel ludźmi służy głównie zaspokojeniu „popytu” na przymusowych robotników, dzieci-żołnierzy i żebraków, jego ofiarami padło więcej chłopców niż dziewczynek – odwrotnie niż w Ameryce Środkowej i Południowej oraz w regionie Karaibów, gdzie handel ludźmi częściej prowadzi do wykorzystywania seksualnego. 

Choć kobiety nadal stanowią większość ofiar, to handel ludźmi w coraz większym stopniu zaczyna dotyczyć także mężczyzn – między 2004 a 2014 rokiem ich liczba wzrosła z 13 do 21 proc. Jednocześnie wzrosła liczba ofiar handlu ludźmi zmuszanych do niewolniczej pracy. 

Cztery na 10 ofiar handlu ludźmi muszą wykonywać pracę przymusową (w 2007 roku – trzy na 10 ofiar). Praca przymusowa jest najczęściej spotykana w sektorze prac domowych, rolnictwie, rybołówstwie, gastronomii, budownictwie i przemyśle wydobywczym. 

W latach 2012-2014 liczba przypadków handlu ludźmi w granicach jednego kraju wzrosła z 34 do 43 proc. w porównaniu z poprzednimi dwoma latami.

Według UNODC handel ludźmi to ogromne zagrożenie szczególnie dla migrantów z krajów ogarniętych konfliktami zbrojnymi lub borykających się ze zorganizowaną przestępczością.

Niepełnosprawne dzieci i dorośli zmuszani są do żebrania, podczas gdy pozostałe ofiary zmuszane są do zawierania fikcyjnych małżeństw, uczestniczenia w produkcjach pornograficznych lub udziału w oszustwach mających na celu pozyskiwanie świadczeń socjalnych. W około 10 krajach odnotowano przypadki handlu ludźmi w celu pozyskania ich organów.

foto. Giuseppe Di Rocco/flickr.com

Oceń ten artykuł


źródło: PAP

Udostepnij

FacebookTwitterGoogle+

Wspomóż nas Przyjaciele misji

«
»

Wasze komentarze

Skomentuj jako pierwszy.