Prawa do wody nie da się oddzielić od prawa do życia a przetrwanie naszego wspólnego domu wiąże się ściśle ze sprawiedliwością społeczną.

Przypomniał o tym kard. Peter Turkson, prefekt Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka w Genewie na konferencji nt. „Prawo do dostępu do wody i do urządzeń sanitarnych”. Zorganizowały ją biuro stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w tym mieście, działająca tam także stała misja Zakonu Maltańskiego i katolicka fundacja „Caritas in Veritate”.

Wysłannik papieski zwrócił uwagę, że zainteresowanie Kościoła tą tematyką wynika „po prostu z faktu, że woda jest nierozerwalnie związana z życiem”. „Jeśli ktoś chciał pozbawić was powietrza, to byłby to sposób zabicia was” – wyjaśnił obrazowo kardynał, dodając, że skoro powietrze jest „prawem do życia”, to dotyczy to także wody, tym bardziej że ok. 800 mln na świecie nie ma do niej dostępu.

Obecna konferencja wpisuje się w długi wykaz działań podejmowanych w tej sprawie przez Kościół i osobiście przez Franciszka – podkreślił rozmówca portalu. Przypomniał, że również ONZ ogłosiła lata 2005-15 Międzynarodową Dekadą „Woda źródłem życia” w celu zachęcania do działań międzynarodowych w tej dziedzinie. Watykan poparł też uchwalone przez ONZ w sierpniu 2015 Cele Trwałego Rozwoju, dotyczące w dużej części dostępu do wody.

Kościół jest w pełni zaangażowany w tę tematykę o kluczowym znaczeniu dla przyszłości świata – zapewnił pochodzący z Ghany kardynał kurialny. Zauważył, że chodzi tu nie tylko o prawo, ale też o podstawową wolność człowieka, „gdyż bez dostępu do wody człowiek nie może być wolny”. Dodał, że w ogóle Stolica Apostolska walczy o „bezwarunkowe prawo do życia” i dąży do tego, aby również na forum ONZ było znane to jej stanowisko. Dlatego też trzeba zapewnić wszystkim ludziom możność korzystania ze środków technicznych, gospodarczych i społecznych, zapewniającym dostęp do wody pitnej i zdrowej w wystarczającym stopniu.

Kardynał wspomniał też o wielu konkretnych przedsięwzięciach watykańskich w tym kierunku. Na przykład na początku września jego urząd poprosił młodych przedsiębiorców, aby zaproponowali rozwiązania wyzwań, o których wspomina „ekologiczna” encyklika Franciszka „Laudato si”. Dwa z przedstawionych rozwiązań dotyczą właśnie dostępu do wody: chodzi o taki system jej filtrowania, który da się zastosować do każdego jej źródła i pozwoli na jej oczyszczanie i odkażanie oraz o oczyszczanie wody przemysłowej, aby unikać przedostawania się odpadów do wody bieżącej.

Dykasteria pracuje także nad zapewnieniem wszystkim dostępu do opieki zdrowotnej i lekarstw, co wiąże się też, w pewnych okolicznościach, z dostępem do prądu elektrycznego. W tym kontekście oznacza to również starania o rozszerzenie źródeł energii odnawialnej, np. paneli słonecznych. Przedmiotem troski urzędu, kierowanego przez kard. Turksona, są też migranci i uchodźcy, prawa pracownicze, handel ludźmi i wyścig zbrojeń, szczególnie rozszerzanie się broni jądrowej.

Pytany o przyszłą wizję świata prefekt Dykasterii podkreślił, że – niezależnie od bieżących wydarzeń i perspektyw dobrych i złych – jako chrześcijanin pokłada pełne zaufanie w Boży plan dla świata. „Sądzę, że wszystko to, o czym mówiliśmy, ma swój sens, którego często nie jesteśmy jeszcze w stanie ogarnąć. Wolność, którą obdarzył nas Bóg, może doprowadzić nas do zniszczenia samych siebie, ale może też prowadzić do znalezienia Go i wychodząc od Niego, budować powszechne braterstwo” – zakończył swą rozmowę z cath.ch kard. P. Turkson.

W czasie wspomnianej konferencji w Genewie przemawiali przedstawiciele różnych organizacji międzynarodowych, głównie pozarządowych, m.in. Caritas Internationalis i organizacji regionalnych. Zwracali oni uwagę na złożoność omawianej tematyki oraz na to, że brak dostępu do wody jest jedną z istotnych przyczyn masowego zjawiska migracji w dzisiejszym świecie. Prowadzący obrady stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach ONZ w Genewie abp Ivan Jurkovič zapowiedział, że dokument końcowy tego spotkania będzie skierowany nie tylko do Kościoła katolickiego, ale też „do wszystkich ludzi dobrej woli” na całym świecie. Wszyscy bowiem są wezwani do odpowiedzialności za dostęp do wody – podkreślił dyplomata papieski.

Oceń ten artykuł


źródło: KAI

Udostepnij

FacebookTwitterGoogle+

Wspomóż nas Przyjaciele misji

«
»

Wasze komentarze

Skomentuj jako pierwszy.