Jerozolima musi pozostać miejscem, gdzie wszyscy będą mogli żyć w pokoju, w przeciwnym razie bez końca będą wciągani w spiralę cierpienia – powiedział Papież w przemówieniu skierowanym do Teofila III.

Grekoprawosławny patriarcha Jerozolimy przybył do Watykanu z rewizytą, po spotkaniu z Franciszkiem w Bazylice Grobu Pańskiego (które odbyło się w 2014 r.)

Zdjęcie: papież Franciszek i patriarcha Jerozolimy Teofil III

 

Ojciec Święty wspominając o różnych wspólnotach chrześcijańskich w Ziemi Świętej, wyraził życzenie, aby były uznawane ich prawa jako obywateli i ludzi wierzących. Podkreślił również potrzebę współpracy szczególnie we wspieraniu rodzin i ludzi młodych tak, aby nie musieli opuszczać swoich ziem.

Papież mówił także o potrzebie budowy pełnej jedności miedzy chrześcijanami
„Wiem dobrze, że w pamięci wielu pozostają ciągle niektóre rany z przeszłości. Historii nie można zmienić, ale, nie zapominając o wielkich uchybień w miłości, jakie kiedyś miały miejsce, chcemy patrzeć wspólnie w przyszłość, ku pełnemu pojednaniu i braterskiemu zjednoczeniu. Zabiegajmy o to już teraz, jak tego pragnie Pan. Zaniechanie tego byłoby największą dziś winą, zlekceważeniem usilnej prośby Chrystusa oraz znaków czasów, które Duch sieje na drodze Kościoła. Ożywiani tym samym Duchem, nie pozwólmy, aby pamięć o czasach naznaczonych wzajemnym milczeniem lub wzajemnym oskarżaniem się, trudności obecnego czasu i niepewność jutra przeszkodziły nam w drodze ku widzialnej jedności, we wspólnej modlitwie i we wspólnym głoszeniu Ewangelii i służbie tym, którzy znajdują się w potrzebie” – zaznaczył Ojciec Święty.

Franciszek do izraelskich studentów: rozwijajcie kulturę mądrości
Do rozwijania kultury mądrości,łączącej się ze zdobywaniem wiedzy zachęcił dziś Ojciec Święty delegację uniwersytetu w Tel Awiwie, którą przyjął dziś w Watykanie.

Papież zaznaczył, że praca wychowawcza powinna z rozeznaniem i taktem ukształtować całą osobę. Jej prowadzenie wymaga wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz technicznego, a także empatii i wrażliwości, aby krzewić dialog ze studentami i promować ich formację zarówno jako poszczególnych osób jak i przyszłych profesjonalistów w swoich dziedzinach nauki.

Franciszek podkreślił, iż wiedza i mądrość muszą rozwijać się razem. Wskazał, że mądrość wykracza poza rzeczywistość empiryczną, aby odkryć jej ostateczny sens. „Wyzwaniem uniwersytetów jest krzewienie kultury mądrości, zdolnej zharmonizować badania naukowe i techniczne z podejściem humanistycznym, w przekonaniu, że dążenie do prawdy i dobra jest w ostateczności jednym i tym samym” – podkreślił Ojciec Święty.

Papież wskazał, że nasz świat pilnie musi rozwijać kulturę mądrości. „Musimy znaleźć sposoby kształtowania przywódców zdolnych do wyruszenia na nowe drogi w dążeniu do zaspokojenia dzisiejszych potrzeb bez uszczerbku dla przyszłych pokoleń” – stwierdził Franciszek. Dodał, że sprostanie temu wyzwaniu jest tym ważniejsze w świetle naszego szybko rozwijającego się społeczeństwa globalnego, naznaczonego kryzysami społecznymi i gospodarczymi oraz konfliktami międzypokoleniowymi

Oceń ten artykuł


źródło: Radio Watykańskie

Udostepnij

FacebookTwitterGoogle+

Wspomóż nas Przyjaciele misji

«
»

Wasze komentarze

Skomentuj jako pierwszy.