Szczecin, 01.11.2014. Cmentarz Centralny w Szczecinie w Dzieñ Wszystkich Œwiêtych. Cmentarz Centralny jest najwiêksz¹, pod wzglêdem powierzchni nekropoli¹ w Polsce. Pochowanych jest tu ponad 300 tysiêcy osób. (mb/soa) PAP/Marcin Bielecki

900 mln ludzi żyje w skrajnym ubóstwie

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Z każdym rokiem na świecie rośnie ubóstwo, a jednocześnie bogaci jeszcze bardziej pomnażają swoje majątki. Dane te przypominają kościelne organizacje pomocowe z okazji przypadającego 17 października Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem.

Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że aż 900 mln ludzi żyje obecnie w skrajnym ubóstwie, a majątek zaledwie 1 proc. ludzkości przekroczył zasoby pozostałych 99 proc. mieszkańców naszej planety.

Z tej okazji stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ przypomniał, że wciąż największymi ofiarami ubóstwa są dzieci. Umiera ich każdego dnia codziennie 16 tys., a śmierć połowy z nich spowodowana jest niedożywieniem. Stąd abp Bernadito Auza wskazał na konieczność zacieśnienia współpracy międzynarodowej na rzecz rzeczywistego wykorzenienia przyczyn światowego ubóstwa.

foto. PAP/Marcin Bielecki

Zobacz także
Wasze komentarze