Jak zostać świętym?

Wszyscy dążymy do świętości. Zdobywamy ją sobie dobrymi uczynkami, modlitwą, uczestnictwem w życiu Kościoła. A jak sprawa się ma pod względem technicznym? Jakie procedury muszą zostać spełnione, by ogłosić kogoś świętym?