Bp Grzegorz Ryś – nowy metropolita łódzki

1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Jak czytamy w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce pomocniczy biskup krakowski, Grzegorz Ryś, został dziś mianowany nowym metropolitą łódzkim. Wcześniej  funkcję tę sprawował abp Marek Jędraszewski, jednak od kiedy w styczniu przejął archidiecezję krakowską, Łódź pozostawała nieobsadzona.

Biskup Ryś uważany jest powszechnie za przedstawiciela tzw. Kościoła otwartego. Jako doktor  habilitowany nauk humanistycznych jest cenionym autorem wielu książek i publikacji dotyczących historii średniowiecznej i historii Kościoła. Ma swoją stałą rubrykę w „Tygodniku Powszechnym”, publikuje również w innych czasopismach, takich jak „Przewodnik Katolicki” czy „Znak”. 

Grzegorz Ryś urodził się 9 lutego 1964 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 r. z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego. Równolegle studiował historię na Papieskiej Akademii Teologicznej, gdzie został później zatrudniony. W 1994 r. obronił pracę doktorską, a osiem lat później uzyskał habilitację. W latach 2004-2007 był dyrektorem Archiwum Kapituły Metropolitalnej na Wawelu, później został rektorem krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Przez rok był również przewodniczącym Konferencji Rektorów Seminariów Duchownych.

Pracę naukową łączy z duszpasterstwem: udziela się na Drodze Neokatechumenalnej, głosi kazania, rekolekcje, dni skupienia. Co roku bierze też udział w pieszej pielgrzymce z Krakowa na Jasną Górę.

Zaangażowany jest również w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Obecnie przewodniczy  Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa KEP.

Bp Grzegorz Ryś – nowy metropolita łódzki
5 (84%) 5 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze