Watykan, 25.04.2014. Obrazy przedstawiaj¹ce b³ogos³awionych Jana Paw³a II (L) i Jana XXIII (P) wywieszone na Bazylice œw. Piotra w Watykanie, 25 bm. W Watykanie trwaj¹ przygotowania do ceremonii kanonizacji Jana XXIII i Jana Paw³a II, która odbêdzie siê w niedzielê 27 bm. (rp/ukit) PAP/Radek Pietruszka

Delegacja Komitetu Organizacyjnego ŚDM z wizytą w Rzymie

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Podsumowanie lipcowego spotkania młodych z papieżem w Krakowie to najważniejszy cel, z jakim do Rzymu wyjechała delegacja Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży 2016. W Niedzielę Palmową Polacy przekażą symbole ŚDM rówieśnikom z Panamy.

W środę w Rzymie rozpocznie się zorganizowane przez Kongregację ds. Świeckich, Rodziny i Życia spotkanie z udziałem delegatów z całego świata, na którym przedstawione zostanie podsumowanie ŚDM Kraków 2016.

„Tradycją jest, że przed Niedzielą Palmową przypadającą po Światowych Dniach Młodzieży osoby odpowiedzialne z ramienia episkopatów, ruchów i stowarzyszeń religijnych za przygotowanie młodych ludzi do udziału w ŚDM, spotykają się w Rzymie, by podsumować owoce duszpasterskie i inne aspekty organizacyjne ostatnich Dni oraz wysłuchać od kolejnego kraju – gospodarza informacji o stanie przygotowań do kolejnego spotkania” – mówił PAP bp Damian Muskus, który był koordynatorem generalnym Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 r.

Dodał, że spotkanie służy także refleksji nad kondycją duchową młodych ludzi z różnych stron świata i nad zadaniami, jakie stoją przed duszpasterzami, m.in. jeśli chodzi o przygotowania do kolejnych 34. Światowych Dni Młodzieży. Mają się one odbyć między 22 a 27 stycznia 2019 r. w Panamie.

„Braliśmy udział w takim spotkaniu trzy lata temu i wtedy zetknęliśmy się z kulturową różnorodnością oraz bogactwem pragnień i oczekiwań. Uważnie wsłuchiwaliśmy się w głos naszych poprzedników – organizatorów ŚDM w Rio de Janeiro i prezentowaliśmy naszą koncepcję, wtedy jeszcze bardzo ogólną, wydarzeń w Krakowie” – przypomniał bp Muskus.

Delegacja Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 będzie mówić m.in. o owocach duszpasterskich spotkania, które odbyło się w Polsce, ale też o sprawach bardzo praktycznych takich, jak: zarządzanie Komitetem Organizacyjnym przed i w trakcie wydarzenia, rejestracja, wyżywienie, transport i zakwaterowanie pielgrzymów, finanse, wolontariat, obsługa medialna.

W Rzymie zaprezentowany zostanie także krótki film o ŚDM 2016.

Jak podkreślił bp Muskus, spotkanie w Rzymie to przede wszystkim możliwość spojrzenia z dystansu na polski wkład w Światowe Dni Młodzieży. „To okazja do zapoznania się z doświadczeniami uczestników ŚDM z całego świata, klamra zamykająca misję, jaką pełniliśmy dla Kościoła powszechnego w ciągu ostatnich trzech lat” – powiedział biskup.

Dodał, że delegacja Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 nie jedzie do Rzymu, by udzielać rad organizatorom kolejnego spotkania młodzieży z papieżem, bo na takie wsparcie Komitet z Panamy może liczyć w codziennych kontaktach roboczych. „W programie spotkania jest czas zarówno na prezentację, jak i na dyskusję, spostrzeżenia i pytania z sali. Nasza prezentacja, jak i te wyrażane z różnych punktów widzenia głosy, często krytyczne, mogą być dla naszych następców inspiracją i jestem przekonany, że będą ich słuchać wnikliwie i wyciągać wnioski dla siebie” – mówił bp Muskus.

W Niedzielę Palmową podczas mszy św. z udziałem papieża Franciszka na placu św. Piotra młodzi ludzie z całej Polski przekażą symbole ŚDM swoim rówieśnikom z Panamy. Wśród tych, którzy będą nieść prosty, drewniany krzyż oraz ikonę Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego, będzie sześć osób z Archidiecezji Krakowskiej, które szczególnie angażowały się w ŚDM.

Światowe Dni Młodzieży, w których uczestniczył papież Franciszek, odbywały się w Krakowie i w Brzegach k. Wieliczki, od 26 do 31 lipca i zgromadziły według organizatorów ponad 2 mln pielgrzymów. Polska była po raz drugi gospodarzem takiego spotkania – poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 r. w Częstochowie.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Zobacz także
Wasze komentarze