Franciszek w obronie kultury australijskich tubylców

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Nie można dopuścić, by zanikła kultura australijskich Aborygenów -napisał Franciszek w przesłaniu z okazji 30. rocznicy historycznej wizyty świętego Jana Pawła II 29 listopada 1986 w Alice Springs. Ojciec Święty spotkał się wówczas z mieszkańcami tego regionu Australii, w tym jej pierwotną ludnością. Przesłanie obecnego Następcy św. Piotra do przywódcy tamtejszych Aborygenów, Johna Lochowiaka przesłał nuncjusz apostolski w Australii, abp Adolfo Tito Yllana.

Papież Franciszek wyraził „duchową bliskość” z australijskimi Aborygenami oraz swój głęboki szacunek dla ich odwiecznego dziedzictwa kulturowego, ukazującego geniusz i godność tego ludu. Przypomniał słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 30 lat temu: „Nie myślcie, że wasze dary są warte tak mało, że nie musicie już troszczyć się o ich zachowanie. Dzielcie się nimi nawzajem i uczcie ich swoich dzieci. Wasze pieśni, opowieści, obrazy, wasze tańce, języki, nigdy nie mogą ulec zatraceniu”.

„Kiedy dzielicie szlachetne tradycje waszej wspólnoty świadczycie również o sile Ewangelii, zdolnej do udoskonalenia i oczyszczenia każdego społeczeństwa. W ten sposób wypełnia się święta wola Boża” – napisał Franciszek

Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze