Kalendarz liturgiczny

 

Wtorek 14 listopada 2017 r.

PIERWSZE CZYTANIE
Mdr 2, 23 – 3, 9

Nieśmiertelność sprawiedliwych

Czytanie z Księgi Mądrości

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.

A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a)

Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren.

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Refren.

Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Łk 17, 7-10

Słudzy nieużyteczni jesteśmy

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział:
«Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział: «Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać» (Łk 17, 7-10). 

 

Są takie obrazy, które na długo zostają w pamięci. Jedna z pierwszych woodstockowych ewangelizacji. Może rok 1998 lub 1999. Wracamy z pola koncertowego na zakończenie ewangelizacji. Wiele udanych rozmów. Napompowani jak balony na odpuście. Dumni jak pawie, które rozkładają swoje ogony. I wówczas na zakończenie ewangelizacji bp Edward Dajczak, gdy zaczęliśmy klaskać na znak udanego czasu, zaczął skandować: „wszystkie brawa dla Jezusa” i dopowiedział wyraźnie wzruszony właśnie te słowa: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”. Skutecznie i pięknie sprowadził nas na ziemię. 

To, co mamy, tak naprawdę nie jest nasze. Jest nam dane na jakiś czas, „wypożyczone od Boga”. Obyśmy z tego korzystali jak najpiękniej i pamiętali, że będziemy rozliczeni: i z miłości, i z wykonanego dobra, i z tego, czy byliśmy dobrymi narzędziami w ręku Boga, które uczyniły to, co powinny wykonać. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

Wspomnienia: Bł. Marii Luizy Merkert (z)

Grekokatolicy:

Świętych męczenników i cudotwórców KOSMY i DAMIANA, lekarzy-wolontariuszy

Prawosławni:

Luteranie:

Żydzi:

Muzułmanie: