Kalendarz liturgiczny

 

Czwartek 14 czerwca 2018 r.

PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 18, 41-46

Modlił się Eliasz i niebo zesłało deszcz

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Eliasz powiedział Achabowi: «Idź! Jedz i pij, bo słyszę odgłos deszczu». Achab zatem poszedł jeść i pić, a Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między kolana.

Potem powiedział swemu słudze: «Podejdź i spójrz w stronę morza!» On podszedł, spojrzał i wnet powiedział: «Nie ma nic!» Na to mu odrzekł Eliasz: «Wracaj siedem razy!» Za siódmym razem sługa powiedział: «Oto obłok mały jak dłoń człowieka podnosi się z morza!» Wtedy mu rozkazał: «Idź, powiedz Achabowi: Zaprzęgaj i odjeżdżaj, aby cię deszcz nie zaskoczył».

Niebawem chmury oraz wiatr zaciemniły niebo i spadła ulewa, więc Achab wsiadł na wóz i udał się do Jizreel.  A ręka Pańska wspomogła Eliasza, by przepasawszy swe biodra, pobiegł przed Achabem w kierunku Jizreel.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 65 (64), 10abcd. 10e-11. 12-13 (R.: 2ab)

Refren: Ciebie należy wielbić na Syjonie.

Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrał wodami, *
przygotowałeś im zboże.

Refren.

I tak uprawiłeś ziemię: *
Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami *
i pobłogosławiłeś plonom.

Refren.

Rok uwieńczyłeś swoimi dobrami, *
tam gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje.
Stepowe pastwiska są pełne rosy, *
a wzgórza przepasane weselem.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 13, 34

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Mt 5, 20-26

Wymagania nowego Prawa w dziedzinie miłości bliźniego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj.

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza».

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza” (Mt 5, 24-26). 

 

Obłuda, dwulicowość, podwójne standardy. To coś, co nie zachęca ludzi do bycia chrześcijanami – ba, nawet od chrześcijaństwa odpycha. Jako ludzie Boga mamy być specjalistami od miłości i to nie względem tylko tych, którzy nas miłują czy lubią, ale wszystkich. Jak najbardziej mamy być na Mszy św. w kościele czy kaplicy, ale mamy też być chrześcijanami gdzie indziej, chociażby przez miłość, szacunek, przebaczenie, wprowadzanie pokoju, dialog, miłosierdzie. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

Wspomnienia: Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika (wspomnienie)

Grekokatolicy:

Św. męczennika JUSTYNA, filozofa i jego towarzyszy

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Agapit Pieczerski
▫ męcz. Charyta
▫ męcz. Charyton Rzymski
▫ mnich Dionizy znad Głuszycy
▫ męcz. Ewelpist
▫ męcz. Heraks
▫ męcz. Justyn Filozof
▫ mnich Justyn (Popowić)
▫ męcz. Peon
▫ męcz. Walerian

Luteranie:

Żydzi:

Muzułmanie: