Kalendarz liturgiczny na piątek 11 stycznia 2019 r.

 

piątek 11 stycznia 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE
1 J 5, 5-13

Jezus jest Synem Bożym

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?

Jezus Chrystus jest Tym, który przyszedł przez wodę i krew, i Ducha, nie tylko w wodzie, lecz w wodzie i we krwi. Duch daje świadectwo, bo Duch jest prawdą.

Trzej bowiem dają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi – to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga; kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu.

A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.

O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a)

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana.
albo: Alleluja.

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Refren.

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą ciebie darzy.

Zsyła na ziemię swoje polecenia, *
a szybko mknie Jego słowo.

Refren.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów, *
nie oznajmił im swoich wyroków.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Por. Mt 4, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
Łk 5, 12-16

Jezus cudownie uzdrawia

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić».

Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony». I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».

Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i uzyskać uzdrowienie z ich niedomagań. On jednak usuwał się na pustkowie i tam się modlił.

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony” (Mk 1, 40-45).  

 

Nie wiemy z przekazu, czy trędowaty był Żydem, czy też poganinem. Nawet jeśli był Żydem, to był wykluczony ze swojej społeczności ze względu na chorobę. Współwyznawcy nie mogli do niego podchodzić, z nim rozmawiać, był traktowany jako ktoś „nieczysty”. Gdy kogoś zobaczył, to z daleka musiał krzyczeć „nieczysty” i dzwonić dzwonkami, ostrzegając przed sobą – wynikało to z jednego z przykazań żydowskich. Trąd, gnijące ciało traktowano jako konsekwencję grzechu chorego bądź jego przodków. Poruszający jest Bóg, który nie pozostawia takiego człowieka bez pomocy. Pokazuje, że chrześcijaństwo nie jest religią wykluczenia, ale otwartości i miłości względem ludzi, szczególnie tych odtrąconych przez innych. Jest też religią, w której Bóg leczy z naszych chorób ciała i duszy (grzechów, kompleksów, nie wiary we własne siły i umiejętności). 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO
Wspomnienia: Św. Teodozego (o)

Grekokatolicy:

Po-święto Bożego Narodzenia. – Świętych MŁODZIANKÓW ZABITYCH przez Heroda w Betlejem. – Św. ojca naszego MARCELA, igumena

Prawosławni:

14 000 dzieci zabitych przez Heroda w Betlejem
święci dnia
▫ pror. Dawid Psalmista, król
▫ mnich Marek z Pieczery, grabarz
▫ mnich Marceli z Apamei
▫ mnich Teofil Płaczliwy z Pieczery
▫ mnich Jan z Pieczery
▫ mnich Tadeusz Studyta, wyznawca
▫ mnich Teofil znad Omuczy
▫ mnich Bazyliszek z Syberii

Luteranie:

Żydzi:

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy
Kalendarz liturgiczny
5.8 (96.21%) 2542 ocen.