Kalendarz liturgiczny na sobota 12 stycznia 2019 r.

 

sobota 12 stycznia 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE
1 J 5, 14-21

Syn Boży wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła

Najmilsi:
Ufność, którą pokładamy w Synu Bożym, polega na przekonaniu, że wysłuchuje On wszystkich naszych próśb zgodnych z Jego wolą. a jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich naszych próśb, pewni jesteśmy również posiadania tego, o co Go prosiliśmy.

Jeśli ktoś spostrzeże, że brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech się modli, a przywróci mu życie; mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci. Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się modlono. Każde bezprawie jest grzechem, są jednak grzechy, które nie sprowadzają śmierci.

Wiemy, że ktokolwiek się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz Narodzony z Boga strzeże go, a zły go nie tknie. Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy złego. Wiemy także, iż Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością umysłu, tak iż poznajemy Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym.

Dzieci, strzeżcie się fałszywych bogów!

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)

Refren: Pan w swoim ludzie upodobał sobie.
albo: Alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *
a synowie Syjonu radują swym Królem.

Refren.

Niech imię Jego czczą tańcem, *
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud miłuje, *
pokornych wieńczy zwycięstwem.

Refren.

Niech święci cieszą się w chwale, *
niech się weselą przy uczcie niebieskiej.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach; *
to jest chwałą wszystkich Jego świętych.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mt 4, 16

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA
J 3, 22-30

Przyjaciel oblubieńca doznaje radości na głos oblubieńca

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie, i przyjmowali chrzest. Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia.

Potem powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: «Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego».

Na to Jan odrzekł: «Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: „Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany”. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał».

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Na to Jan odrzekł: «Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: „Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany”. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał” (J 3, 26-30). 

 

To chyba wielkość człowieka, który dorasta przez lata do tej postawy. W końcu zaczyna rozumieć, że wcale nie jest najważniejszy. Jan dorósł szybko. Zrozumiał, że jest Bóg, a on jest jedynie tym, który na Niego wskazuje – ma przygotowywać Mu drogę w sercach ludzi. Być może źle diagnozuję, ale dziś prym wiodą ludzie, którzy potrafią się rozpychać łokciami, zwyciężają w wyścigu szczurów, a w realizacji wytyczonych celów, wskaźników, są bezwzględni. Im szybciej zrozumiemy, iż danie się wciągnąć w ten pęd, niszczący człowieka, nie daje spełnienia i szczęścia, tym lepiej. Pierwszy ma być On. Mu nie musimy udowadniać wartości. 

 

Marcin Wrzos OMI

Katolicy rzymscy:

OKRES NARODZENIA PAŃSKIEGO
Wspomnienia: Św. Arkadiusza (m)

Grekokatolicy:

Po-święto Bożego Narodzenia. – Św. męczennicy ANISJI i św. ZOTYKA, kapłana i Opiekuna sierot

Prawosławni:

święci dnia
▫ Makary, metropolita Moskwy
▫ ap. Tymon
▫ męcz. Anizja z Tesalonik
▫ męcz. Filetajros z Nikomedii

Luteranie:

Żydzi:

Szabat

Muzułmanie:

Kalendarz liturgiczny
5.8 (96.15%) 2567 ocen.