Kalendarz liturgiczny na piątek 18 października 2019 r.

piątek 18 października 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE

2 Tm 4,9-17a

Łukasz towarzyszy Pawłowi

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mnie opuścił umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy.

Aleksander, brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków. I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom.

W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody posłyszały.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145,10-11.12-13ab.17-18

Refren: Królestwo Pana głoszą Jego święci.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 15,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Łk 10,1-9

Żniwo jest wielkie, ale robotników mało

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Jezus wyznaczył jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.

Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

Oto słowo Pańskie

Z Ewangelii na dziś: „Powiedział też do nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi! (Łk 10,2-5). 

 

Papież Franciszek, wprowadzając Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny pisał, że Kościół jest w stanie stałego wyjścia (z Ewangelią). Mistrz z Nazaretu posyła uczniów: bez kasy, dodatkowych ubrań, wprowadzających pokój i łagodnych, nie gadatliwych (wówczas pozdrowienie zabierało dużo czasu). Ich bogactwem ma być Ewangelia. Jedynym bogactwem. Proszę, abym dorastał, abyśmy dorastali do tych wymogów. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

Wspomnienia: Św. Łukasza, ewangelisty

Grekokatolicy:

+ Św. męczennicy CHARYTYNY

Prawosławni:

święci dnia
▫ Aleksy, metropolita Moskwy
▫ męcz. Dionizy, biskup aleksandryjski
▫ Filip, metropolita Moskwy
▫ męcz. Hermogen, patriarcha moskiewski
▫ mniszka Krystyna, księżna litewska
▫ Makary, metropolita Moskwy
▫ Piotr, metropolita moskiewski

Luteranie:

Dzień ewangelisty Łukasza

Żydzi:

SUKKOT  (Święto Szałasów, Kuczki)

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy

wiara.pl/Kalendarz Trzech Religii