Kalendarz liturgiczny na wtorek 12 listopada 2019 r.

wtorek 12 listopada 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Mdr 2, 23 – 3, 9

Nieśmiertelność sprawiedliwych

Czytanie z Księgi Mądrości

Do nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.

A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Wypróbował ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia ich przez Boga zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali, łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 34 (33), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a)

Refren: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren.

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Refren.

Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 14, 23

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Łk 17, 7-10

Słudzy nieużyteczni jesteśmy

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział:
«Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział: «Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: ‘Pójdź zaraz i siądź do stołu’? Czy nie powie mu raczej: ‘Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił’? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: ‘Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać’” (Łk 17, 7-10). 

 

Te ewangeliczne słowa poprzedzone są zdaniami Jezusa o wierze jak ziarno gorczycy i górze, którą powinniśmy przenosić. To ważne połączenie. Kiedy prawdziwie wierzę, kiedy zaufam Bogu i w końcu rozumiem, że wszystko co mam jest od Niego, to też zrozumiem, że jako chrześcijanin mam służyć, a nie posiadać, rządzić, być sławnym. Co więcej, służyć wszystkim, a nie tylko swoim, tym których lubię czy akceptuję. To trudna droga i wymaganie Boga skierowane do nas… Proszę Go, abym kiedyś, na swojej drodze wiary, dojrzał i do takiej postawy.

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

32. tydzień zwykły
Wspomnienia: Św. Jozafata, biskupa i męczennika (wspomnienie)

Grekokatolicy:

Świętych męczenników ZENOBIUSZA i ZENOBII, siostry jego

Prawosławni:

Ikony Matki Bożej z Ozieranek
święci dnia
▫ Helena, królowa Serbii
▫ ap. i ew. Marek
▫ Stefan Dragutin, król Serbii
▫ Stefan Milutin, król Serbii
▫ ap. Tercjusz
▫ męcz. Zenobiusz, biskup Ajgaj
▫ męcz. Zenobia z Ajgaj
▫ ap. Kleofas
▫ ap. Jozjasz zwany Barsabą
▫ męcz. Marcjan z Syrakuz
▫ ap. Artemas
▫ męcz. Eutropia z Aleksandrii

Luteranie:

Żydzi:

Muzułmanie:

wiara.pl/Kalendarz Trzech Religii