Kalendarz liturgiczny na piątek 13 grudnia 2019 r.

 

piątek 13 grudnia 2019 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Iz 48, 17-19

O, gdybyś zważał na me przykazania!

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan, twój odkupiciel, Święty Izraela:
«Ja jestem Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O, gdybyś zważał na me przykazania, stałby się pokój twój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, i jak jego ziarnka twoje latorośle. Nigdy nie usunięto by ani nie wymazano twego imienia sprzed mego oblicza!»

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12)

Refren: Dasz światło życia idącym za Tobą.

Szczęśliwy człowiek,
który nie idzie za radą występnych, †
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

Refren.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie.
Liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Refren.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem droga sprawiedliwych jest Panu znana, *
a droga występnych zaginie.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdzie Pan, Książę pokoju,
wyjdźcie Mu na spotkanie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Mt 11, 16-19

Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do tłumów:
«Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: „Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie zawodziliście”. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny».

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do tłumów: «Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przymawiają jedne drugim: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wy nie płakaliście’” (Łk 7, 31-33).  

 

Ciekawe, jak nasze pokolenie zdiagnozowałby Jezus z Nazaretu? Podobnie jak w Ewangelii: nie wiedzą, czego chcą; ludzie nie do końca szczęśliwi; „Jasie Marudy”, toksyczni, czy inaczej? Niedojrzałe jest myślenie, że to Bóg ma spełniać nasze oczekiwania, pragnienia i staje się kimś w rodzaju „czarodziejskiej wróżki” będącej na naszych usługach: tego uzdrowić, tego obdarzyć rozwolnieniem czy inną chorobą, a mi osobiście dać wygrać w LottoTak nie jest. Czas dorosnąć i zrozumieć, że Bóg jest od nas ważniejszy i to my zależymy od Niego, a nie On od nas i naszych pomysłów, nawet najciekawszych, na życie. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

Wspomnienia: Św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Grekokatolicy:

Św. i wspaniałego Apostoła ANDRZEJA Pierwszego-Powołanego

Prawosławni:

Ap. Andrzeja Pierwszego Powołanego (62).
święci dnia
▫ ap. Andrzej
▫ Frumencjusz, arcybiskup etiopski

Luteranie:

Żydzi:

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy

wiara.pl/KalendarzTrzechReligii