Kalendarz liturgiczny na piątek 14 lutego 2020 r.

piątek 14 lutego 2020 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 13,46-49

Apostołowie zwracają się do pogan

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba powiedzieli do Żydów: „Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: «Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi»”.

Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo Pańskie rozszerzało się po całym kraju.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 117,1-2

Refren: Idźcie i głoście światu Ewangelię.

Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Łk 4,18

Alleluja, alleluja, alleluja
(lub)

Chwała Tobie, Słowo Boże

Pan posłał Mnie, abym ubogim głosił dobrą nowinę,
więźniom głosił wolność.

Alleluja, alleluja, alleluja
(lub)

Chwała Tobie, Słowo Boże

EWANGELIA

Łk 10,1-9

Rozesłanie uczniów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.

Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: «Pokój temu domowi!» Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was.

W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swą zapłatę.

Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: «Przybliżyło się do was królestwo Boże»”.

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: „Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie” (Łk 10,1-4). 

 

To ważna symbolika. W dniu zakochanych słyszymy o wyjściu z Ewangelią uczniów Mistrza z Nazaretu. Może coś w tym jest. Mamy iść bez pieniędzy, dodatkowych ubrań, majątku, po drodze nie mamy tracić czasu na plotkowanie (do tej pory pozdrawianie w tym regionie świata potrafi trwać nawet kilka godzin), a iść ze swoim najważniejszym i jedynym bogactwem do innych – Bogiem i Jego Ewangelią. Łukasz zadaje kłam twierdzeniom, że bez auta, solidnego miejsca na odpoczynek, kasy się nie da. Takie rzeczy robią właśnie zakochani w Bogu. Bez miłości tak się nie da. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

Wspomnienia: Świętych Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patronów Europy (święto)

Grekokatolicy:

PRZED-ŚWIĘTO SPOTKANIA Pana, Boga i Zbawiciela Naszego Jezusa Chrystusa. – Św. męczennika TRYFONA

Prawosławni:

Wigilia święta Spotkania Pańskiego
święci dnia
▫ męcz. Perpetua z Kartaginy
▫ męcz. Rewokatus z Kartaginy
▫ męcz. Saturninus z Kartaginy
▫ męcz. Saturus z Kartaginy
▫ męcz. Sekundulus z Kartaginy
▫ męcz. Tryfon z Apamei
▫ męcz. Felicyta z Kartaginy

Luteranie:

Żydzi:

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy

wiara.pl/KalendarzTrzechReligii