Kalendarz liturgiczny na niedziela 5 lipca 2020 r.

niedziela 5 lipca 2020 r.

PIERWSZE CZYTANIE

Za 9, 9-10

Król pokoju

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza

Tak mówi Pan:
«Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem; łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 145 (144), 1b-2. 8-9. 10-11. 13-14 (R.: 1b)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
albo: Alleluja.

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Refren.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren.

Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

Refren.

DRUGIE CZYTANIE

Rz 8, 9. 11-13

Jeżeli będziecie uśmiercać popędy ciała, będziecie żyli

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała – będziecie żyli.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Por. Mt 11, 25

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

Mt 11, 25-30

Jezus cichy i pokornego serca

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami:
«Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te  rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

Oto słowo Pańskie.

Z Ewangelii na dziś: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie (Mt 11, 28-30). 

 

Nie jest dobrze, gdy jako ludzie Kościoła – chrześcijanie wykluczamy. Jesteśmy w tym podobni do wielu Żydów, z czasów Jezusa, którzy uważali, że Bóg interesuje się jedynie narodem wybranym, a nie błogosławi i nie sprzyja innym, że nikt poza przedstawicielami Żydów nie może przyjść do Niego (wyjątkiem byli oczywiście Samarytanie, czyli Żydzi uważani za druga kategorię). Mistrz z Nazaretu mówi, że każdy może do Niego przyjść i doświadczyć bliskości spotkania, błogosławieństwa, zainteresowania. Także alkoholicy, ludzie o innych poglądach polityczno-społecznych, wyznawcy innych religii czy denominacji chrześcijańskich, rozwiedzeni w ponownych wnioskach, narkomani, osoby lgbt+, żyjący bez ślubu. Pozwólmy im na to. Bo to spotkanie z Jezusem, a nie z nami, przemienia. I to na sposób Boga, a nie według naszych oczekiwań. 

 

Marcin Wrzos OMI 

Katolicy rzymscy:

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
LG: II TYDZIEŃ PSAŁTERZA
Wspomnienia: Św. Marii Goretti (dz m)

Grekokatolicy:

Św. męczennika EUZEBIUSZA, biskupa Samosat

Prawosławni:

Luteranie:

Niedziela 4. po Trójcy Świętej

Żydzi:

Muzułmanie:


wiara.pl/KalendarzTrzechReligii

Słowo głoszą Maciej Drzewiczak OMI i Sebastian Szymczak.