Kard. Nycz: Triduum ważne dla wszystkich ochrzczonych

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Triduum Paschalne to wydarzenia ważne także dla tych, którzy oddalili się od tradycji chrześcijańskiej, a są ochrzczeni. Przychodząc w tych dniach do kościoła, chcą ocalić swój związek z Chrystusem – mówi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Zdaniem kardynała, jest to nadzieja, że święta wielkanocne przybliżają wszystkich do Chrystusa i do Kościoła.

Kard. Nycz przypomniał, że Triduum Paschalne – Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota – upamiętnia najważniejsze wydarzenia w historii Kościoła: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa na krzyżu oraz Jego zmartwychwstanie. Dodał, że to najważniejsze trzy dni w całym roku liturgicznym, podczas których „przeżywamy i uobecniamy w sposób uroczysty na nowo wielkie wydarzenia naszego zbawienia”.

Kard. Kazimierz Nycz

Wielki Czwartek – przypomniał metropolita – Jezus w przeddzień swojej męki ustanowił Eucharystię, „w której uobecnia się to, co się stanie (…) w Jego ofierze krzyżowej, kiedy (…) dokona odkupienia świata”.

Z kolei w Wielki Piątek – jak podkreślił kard. Nycz – „kontemplujemy i adorujemy krzyż Chrystusa”. Przypomniał, że w tym dniu nie odprawia się w Kościele mszy świętej. Na ulicach miast często odbywają się wtedy nabożeństwa drogi krzyżowej.

W Wigilię Paschalną – powiedział metropolita warszawski – w przeddzień Wielkiej Nocy, po zachodzie słońca wierni przeżywają uroczystą Eucharystię połączoną z poświęceniem ognia, paschału, wody chrzcielnej oraz chrztem dorosłych, jeśli w parafii takie osoby przygotowywały się do chrztu. „Wigilia Paschalna, w której przeżywamy Paschę Jezusa Chrystusa, Jego przejście przez mękę i śmierć do zmartwychwstania, uobecnia się także w naszym życiu, kiedy przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Jego mękę, aby zmartwychwstać” – podkreślił kard. Nycz.

Zaznaczył, że w wielu parafiach Wigilia Paschalna kończy się procesją rezurekcyjną, a w tym roku po raz pierwszy odbędzie się w archikatedrze warszawskiej, kiedy wierni wyjdą na ulice Starego Miasta, „aby w ten sposób uczcić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego”.

Kard. Nycz podkreślił jednocześnie, że dopełnieniem i szczytem świętowania jest Dzień Wielkanocy, kiedy przeżywamy tę uroczystość i „wielką radość, śpiewając radosne Alleluja z tego, że Chrystus zmartwychwstał.

Zdaniem kard. Nycza, Triduum Paschalne to „ważne wydarzenia dla wszystkich ludzi, dla których te prawdy są bliskie”. „Sądzę, że są to wielkie wydarzenia i ważne także dla tych, którzy wyrośli, czy wyrastając w jakiś tam sposób oddalili się od tradycji chrześcijańskiej, a są ochrzczeni. Przychodząc w tych dniach do kościoła, chcą ocalić swój związek z Chrystusem. I to też trzeba szanować, bo jest to nadzieja, że święta wielkanocne przybliżają nas wszystkich do Chrystusa i przybliżają nas wszystkich do Kościoła. Szczególnie ważne jest to w tym roku, kiedy papież Franciszek posyła nas słowami: Idźcie i głoście. Jesteśmy więc zaproszeni do głoszenia Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał” – podkreślił kard. Nycz.

W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego Triduum rozumie się jako trzy etapy misterium odkupienia. Etap pierwszy – pożegnalna uczta, czyli Ostatnia Wieczerza, oraz zapowiedź ofiary, etap drugi – wydarzenia Wielkiego Piątku zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu, etap trzeci – spoczynek w grobie i zmartwychwstanie.

Chrześcijańskie święta wielkanocne nawiązują do Paschy – największej uroczystości judaizmu, obchodzonej na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej. Słowo „Pascha” (po hebrajsku „Pesach”, w tłumaczeniu na język polski oznacza „przejście”) odnosi się do przejścia Chrystusa ze śmierci do życia, które dokonało się w momencie powstania z martwych w Wielką Noc.

Kard. Nycz: Triduum ważne dla wszystkich ochrzczonych
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze