Akademia Kultury Chrześcijańskiej

Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Poznaniu serdecznie zaprasza na „Akademię Kultury Chrześcijańskiej”, której gośćmi będą ks. dr hab. Andrzej Draguła, Mikołaj Kapusta, Klaudia Grabek oraz zespół stronaB.

Jej celem będzie podjęcie problemu dechrystianizacji obecnej kultury, która ma olbrzymi wpływ na życie i mentalność współczesnego człowieka i społeczeństwa. W świecie zdominowanym przez kulturę świecką, czasem wręcz antychrześcijańską, przesłanie Ewangelii bywa zagłuszane, zafałszowane lub w ogóle nie dociera do wielu ludzi. My, młodzi katolicy, chcemy wejść do kultury i sprawić, by Dobra Nowina doszła do uszu jeszcze większej liczby osób. W jaki sposób możemy tego dokonać? Całość odbędzie się 21.10.2017 roku w Akademickim Centrum Kultury Trops na ul. Św. Rocha 9 w Poznaniu i będzie się składać z dwóch części: debaty z udziałem zaproszonych gości i wszystkich przybyłych osób (godz. 11:00) oraz koncertu zespołu stronaB, który w swoich tekstach i muzyce inspiruje się głęboko przeżywaną wiarą, wpisując się w nurt współczesnej kultury chrześcijańskiej (godz. 19:00).