Obra: odbędzie się X Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich

Jednym z ważnych działań Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Poznaniu, jest współorganizowane wraz z samorządami z Województwa Wielkopolskiego corocznego projektu pod nazwą „Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich”. Do tej pory odbyło się już dziewięć  tego rodzaju konferencji.

Głównym gospodarzem każdego, kolejnego „Forum” są samorządy, które w różny sposób uhonorowały na przestrzeni lat na swoim terenie Papieża Polaka: honorowym obywatelstwem, pomnikiem, tablicą, imieniem szkoły, szpitala, ulicy, ronda czy innego jeszcze obiektu, lub też np. powołaniem fundacji.

Zasadniczym założeniem każdego Forum jest przypomnienie znaczenia roli Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla kultury polskiej, ukazania Jego patriotyzmu, wizji funkcjonowania społeczeństwa, państwa i Narodu, ale także pozytywnego wpływu Jego osobowości – poety, sportowca, filozofa i mistyka na różne pokolenia Polaków.

Forum służy też prezentacji dorobku i aktualnych działań lokalnych samorządów, oraz wymianie doświadczeń w zakresie podejmowanych u siebie różnych „inicjatyw papieskich”; tych zwłaszcza, które ewidentnie służą integracji środowiska lokalnego wokół postaci Jana Pawła II.

Tegoroczne X Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich  odbędzie się w Obrze k/Wolsztyna 18 października 2018 godz. 11 00  w WSD Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej.

X Forum odbędzie się pod hasłem: „Jan Paweł II – praca powołaniem człowieka i podstawą dobra wspólnego.” Gospodarzem i współorganizatorem X Forum będzie samorząd i burmistrz Wolsztyna.

Program spotkania:

X Wielkopolskie Forum Samorządowych Inicjatyw Papieskich – Obra k/ Wolsztyna 18 października 2018 godz. 11 00 – aula Wyższego Seminarium Duchownego Księży Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze, ul. Szkolna 12

Hasło X Forum : „Jan Paweł II – praca powołaniem człowieka i podstawą dobra wspólnego.”

Forum będzie towarzyszyć hasło XVIII Dnia Papieskiego

„Promieniowanie ojcostwa”

 

Referaty:

  1. „Osobowy i społeczny wymiar pracy ludzkiej w nauczaniu Św. Jana Pawła II i Św. Jossemarii Escrivy de Balaguer – Ks. dr Stanisław Urmański – Prałatura Opus Dei.
  2. „Ojcostwo – wielkie wyzwanie naszych czasów”- dr Stanisław Sławiński UKSW Warszawa
  3. Dyskusja
  4. Program artystyczny przygotowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im Jana Pawła II w Świętnie.
  5. Imprezy towarzyszące:
  • Wystawa z IPN Oddział w Poznaniu „Pielgrzym nadziei – Jan Paweł II na Ziemi Wielkopolskiej”,
  • wystawa pamiątek związanych z pontyfikatem Jana Pawła II,
  • stoisko Poczty Polskiej – okolicznościowe karty pocztowe i stempel.

Organizatorzy:

  • Burmistrz i samorząd Wolsztyna
  • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Poznaniu

 

Informacja o prelegentach:

Ksiądz dr Stanisław Urmański urodził się w Warszawie w 1984 r. Magister Finansów i Bankowości w SGH (2008), uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie (2011) oraz doktora teologii na Uniwersytecie Nawarry (2015). Jego zainteresowania teologiczne, oprócz eklezjologii i ekumenizmu obejmują również teologię trynitarną i antropologię.

Stanisław Sławiński – doktor nauk humanistycznych, absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim (1974). Doktorat uzyskał na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie (1990). Pracował, jako nauczyciel. W latach W latach 1991–1993 kierował przygotowaniami do reformy programów nauczania w MEN zajmował się przygotowaniami do reformy programowej, następnie pracował w Instytucie Badań Edukacyjnych, kierował także Krajowym Ośrodkiem Rozwoju Programów Szkolnych. W 1998 r. był doradcą Ministra Edukacji Narodowej. W latach 2001–2002 wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 6 grudnia 2005 do 10 grudnia 2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Od 2008 r. do 2013 r. był adiunktem na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest autorem wielu referatów, artykułów i książek poświęconych zagadnieniom wychowania i edukacji.