#OdkrywamyDary: Męstwo

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Mówi się, że męstwo jest cnotą męczenników. Ale przecież nie tylko. Biorąc przykład z Maryi, mężny powinien być każdy wyznawca Chrystusa. 

Mądrość, rozum, rada – dziś przychodzi czas na męstwo. Dar ten, jak mówi papież Franciszek, powinien stanowić zasadniczą cechę naszego życia chrześcijańskiego w zwyczajności naszego życia powszedniego. Jak powiedziałem, każdego dnia w naszym życiu powszednim powinniśmy być mocni, potrzebujemy męstwa, by rozwijać nasze życie, rodzinę, wiarę. 

Ciekawe, jak dar ten łączy się ze Zwiastowaniem, kiedy do Maryi przychodzi Archanioł Gabriel i ogłasza młodej dziewczynie, że będzie matką Boga. Zastanawia mnie ta scena i ilekroć próbuję ją zrozumieć, po ludzku wydaje mi się nierealna. Jak młoda dziewczyna, będąca jeszcze na dodatek dziewicą, na wieść o tym, że bez udziału mężczyzny pocznie i urodzi syna, który będzie „Synem Bożym” może powiedzieć: „Niech mi się stanie według Twego słowa”? To nie do pomyślenia, przekracza zupełnie ludzkie możliwości. Anioł mówi jednak: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Uzdalnia więc Maryję do podjęcia takiej decyzji, obdarzając niewyobrażalnym wręcz darem męstwa. 

Podobnie jest z męczennikami. Weźmy na przykład pierwszego z nich, świętego Szczepana. Gdy go kamienowali, ten tylko modlił się „Panie Jezu, przyjmij ducha mojego”, a gdy umierał, prosił Boga, by nie poczytywał prześladowcom grzechu. Próbuję wyobrazić sobie siebie w takiej sytuacji i nie potrafię. Umieranie za wiarę jest takie odległe, nierealne – a przecież w Syrii i Iraku jest na porządku dziennym. Ludzie umierają za wiarę w Chrystusa, choć przecież mogli by żyć dalej. Do takiego męstwa również człowiek musi być uzdolniony przez Boga, nie widzę innej możliwości. 

Dar ten wyraża się jednak jeszcze w jednym aspekcie naszego życia, czyli w ewangelizacji. Nie możemy skutecznie i z wiarą głosić słowa Bożego bez Jego pomocy. 

Wracając jednak do słów papieża Franciszka: męstwo wyrażać się może również w powszedniości. Męstwo to nie tylko śmierć za wiarę, ale częściej nawet życie ze wszystkimi jej trudami. Praca nad naszymi słabościami, opieka nad rodziną, rozwój duchowy – to wszystko również przecież wymaga odwagi i determinacji. Papież mówi jeszcze, że czasami może nam grozić pokusa ogarnięcia lenistwem lub co gorsza przygnębieniem, zwłaszcza w obliczu trudów i doświadczeń życia. W tych przypadkach nie traćmy ducha, lecz przyzywajmy Ducha Świętego, aby wraz z darem męstwa zechciał dodać nam otuchy i przekazać naszemu życiu i pójściu za Jezusem nową moc i entuzjazm. 

Przeczytaj pozostałe rozważania z cyklu #OdkrywamyDary!

#OdkrywamyDary: Męstwo
6 (100%) 1 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze