Wroc³aw, 04.09.2017. Wnêtrza Muzeum Archidiecezjalnego – „Madonna pod jod³ami” Lukasa Cranacha Starszego , 4 bm. Ponad 39 mln z³ z funduszy europejskich resort kultury przeznaczy³ na adaptacjê Muzeum Archidiecezjalnego we Wroc³awiu. Prace remontowe, konserwatorskie i instalacyjne potrwaj¹ 33 miesi¹ce. Projekt zak³ada przebudowê, remont, konserwacjê, prace instalatorskie w trzech zabytkowych budynkach muzeum oraz w jednym w bibliotece katedralnej. (cat) PAP/Maciej Kulczyñski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Gliñski: 39 mln z³ na adaptacjê Muzeum Archidiecezjalnego we Wroc³awiu***

Wrocław: Muzeum Archidiecezjalnego [GALERIA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Na zdjęciach: Metropolita wrocławski abp Józef Kupny oraz wicepremier minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji dotyczącej udostępnienia zbiorów muzealnych i bibliotecznych Archidiecezji Wrocławskiej. Wicepremier przekazał arcybiskupowi Kupnemu umowę – resort kultury przekaże ponad 39 mln zł z funduszy europejskich na adaptację Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu.

Prace remontowe, konserwatorskie i instalacyjne potrwają 33 miesiące. Projekt zakłada przebudowę, remont, konserwację, prace instalatorskie w trzech zabytkowych budynkach muzeum oraz w jednym w bibliotece katedralnej.

Na zdjęciach również: obraz „Madonna pod jodłami” Lukasa Cranacha Starszego i Księga Henrykowska, kronika założenia i uposażenia opactwa Cystersów w Henrykowie, spisana po łacinie po 1268 roku.

Wrocław: Muzeum Archidiecezjalnego [GALERIA]
Oceń ten artykuł

Wasze komentarze