Warszawa, 27.10.2016. Wizyta prezydenta Republiki Senegalu Macky’ego Salla. Prezydent RP Andrzej Duda (P) oraz prezydent Senegalu Macky Sall (L) podczas wspólnej konferencji prasowej, po spotkaniu w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie, 27 bm. (mr) PAP/Pawe³ Supernak ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Prezydent Senegalu rozpocz¹³ oficjaln¹ wizytê w Polsce***

Prezydent: wizyta prezydenta Senegalu impulsem do rozwoju relacji gospodarczych

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Wizyta prezydenta Senegalu Macky’ego Salla w Warszawie to dodatkowy impuls do rozwoju relacji gospodarczych między obu krajami – powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Sall wyraził nadzieję na wzmocnienie relacji w takich dziedzinach jak rolnictwo, przemysł wydobywczy, przetwórczy, handel.

W obecności obu prezydentów podpisano memoranda dotyczące konsultacji politycznych, współpracy ministerstw finansów obu krajów, w dziedzinie rolnictwa, sportu i turystyki oraz o porozumieniu między Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych a APIX-SA.

Prezydent Duda podziękował prezydentowi i władzom Senegalu za poparcie polskiej kandydatury na niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. „Może pan liczyć na wsparcie Senegalu w kandydaturze Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ” – zadeklarował Sall. Polski prezydent przypomniał, że w 2015 r. Senegal otworzył w Warszawie ambasadę, a Polska – w Dakarze w 2016 roku, co – jak zaznaczył – potwierdziło intensyfikację relacji politycznych i przekłada się na relacje gospodarcze między państwami. „Jeżeli popatrzymy na perspektywę ostatnich siedmiu miesięcy, to widać, że te relacje w przestrzeni gospodarczej, biznesowej rozwinęły się o przeszło 20 proc. w stosunku do lat poprzednich. (…) To ogromna dynamika” – powiedział Duda. Wyraził nadzieję, że podpisane w czwartek porozumienia o współpracy, a także Polsko-Senegalskie Forum Gospodarcze będą wsparciem dla firm obecnych rynkach obu krajów, jak i tych, które chcą na nie wejść, a także ułatwią otwarcie linii kredytowych. Duda podkreślił, że z prezydentem Senegalu rozmawiał o współpracy w dziedzinie nauki, przemysłu stoczniowego, rybołówstwa, inwestycji, które prezydent Sall zamierza zrealizować. Chodzi o budowę linii kolejowych, infrastruktury drogowej, wydobycia surowców, nie tylko fosforytów, ale także gazu ziemnego. „Chcemy prowadzić naszą politykę przede wszystkim w dziedzinie gospodarki na takiej zasadzie, aby zyskiwały na tym obie strony” – zapowiedział „Rozmawialiśmy o liniach kolejowych, o autostradach, o rurociągach. To współpracach w ramach przemysłu rolnego, rolno-spożywczego. To maszyny rolnicze, to współpraca w dziedzinie nawozów sztucznych, która już jest rozpoczęta, bo Grupa Azoty jest obecna w Senegalu, rozpoczęła inwestycje, które – jestem przekonany – będą powiększane, będą rozbudowywane” – zaznaczył polski prezydent. Wymienił także współpracę w dziedzinie gospodarki morskiej, przemysłu stoczniowego, która zostanie podjęta między portem w Gdańsku a portem w Dakarze. „To współpraca, którą – mam nadzieję – rozpocznie w Senegalu Akademia Morska w Gdyni w dziedzinie edukacji. To stypendia dla studentów z Senegalu realizowane w Polsce, gdzie kształceni są inżynierowie” – zaznaczył prezydent. Przypomniał, że w rządowym programie GoAfrica Senegal jest jednym z czterech głównych partnerów w Afryce, a głównym – w Afryce Zachodniej.

Duda gratulował Senegalowi, który jest obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, pozycji na arenie międzynarodowej. „Państwa poparcie dla nas jest poparciem kraju, który w Afryce cieszy się autorytetem a więc ma ono ogromne znaczenie” – dodał polski prezydent. „Wierzę także, że nasza współpraca będzie skutkowała poprawą bezpieczeństwa w Afryce, w sąsiedztwie Senegalu” – powiedział Andrzej Duda. Przypomniał, że Polska prowadzi politykę bezpieczeństwa i solidarności międzynarodowej, brała udział w misjach pokojowych w Mali, a polscy żołnierze brali udział w ćwiczeniach wojskowych w Afryce. „Wierzę, że nasza współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, także w dziedzinie migracji, gdzie Senegal odgrywa w Afryce niezwykle kluczową i znaczącą rolę współpracując z UE i instytucjami światowymi, będzie się pogłębiała” – mówił prezydent.

Prezydent Senegalu podkreślił, że Polska i jego kraj zawsze utrzymywały dobre stosunki. „Brakowało natomiast kontaktów na wysokim szczeblu, by nadać treści politycznej i dynamicznej naszym stosunkom i położyć podwaliny dla prawdziwego partnerstwa gospodarczego i handlowego” – dodał. Wyraził nadzieję na budowę silnych kontaktów z polskimi przedsiębiorstwami w dziedzinach rolnictwa, agrobiznesu, przemysłu górniczego, wydobywczego fosforytów, przetwórczego i stoczniowego. Prezydent Senegalu zaznaczył, że wśród priorytetów jego kraju są: modernizacja rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, rozwój sektora usług, turystyki, transportu i komunikacji. „Sektor taki jak przemysł – tutaj Polska ma potwierdzone doświadczenie i jak najbardziej może uczestniczyć poprzez eksploatację i przetwórstwo fosforytów na miejscu” – powiedział.

Macky Sall zaprosił polskiego prezydenta do złożenia wizyty oficjalnej w Senegalu. „Chciałbym wyrazić uznanie dla roli, którą Polska odgrywa w Europie i znakomitych osiągnięć w dziedzinie wzrostu gospodarczego” – podkreślił. 

foto. PAP/ Paweł Supernak

Zobacz także
Wasze komentarze