Pragnę odwrócić się od moich grzechów [MODLITWA]

<1 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy Go wzywają!

Ojcze,
wiem, że nie byłem posłuszny Twemu prawu
i że mój grzech oddziela mnie od Ciebie.
Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości
i zwrócić się ku Tobie.
Proszę o przebaczenie moich grzechów
i pomoc w prowadzeniu życia podobającego się Tobie.
Wierzę, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy,
że powstał z martwych, że żyje i słyszy moją modlitwę.
Otwieram ci drzwi mojego serca
i zapraszam Jezusa, aby stał się Panem mojego życia,
aby panował w moim sercu od teraz na zawsze.
Proszę ześlij swojego Ducha Świętego,
aby pomagał mi być posłusznym Tobie
i pełnić Twoja wolę do końca mojego życia.
Modlę się w imieniu Jezusa.
Amen.

Zobacz także
Wasze komentarze