Chipsy

Chipsy z manioku z rozmarynem, Indonezja

11.00