cesarz

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące cesarz

Europa

Kościół za panowania Antoninów

W 96 r. na tron wstępuje cesarz Nerwa, którego dwuletnie panowanie zapoczątkowało w Rzymie rządy dynastii Antoninów. Po nim nastąpił

Czytaj dalej