dhaka

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące dhaka

Azja

Dhaka: Franciszek przypomniał nowym kapłanom o godności

Na znaczenie przyjmowanej godności i nowych obowiązków zwrócił uwagę papież podczas udzielania święceń kapłańskich 16 neoprezbiterom w stolicy Bangladeszu, Dhakce.

Czytaj dalej