#DuchowaAdopcja

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #DuchowaAdopcja

Kościół

Warto ratować ludzkie życie [ROZMOWA]

Po co ustanowiony został Dzień Świętości Życia oraz o dziele duchowej adopcji dziecka poczętego z Jadwigą Pulikowską rozmawia Aleksander Barszczewski. 

Czytaj dalej
Kościół

Rozmowa Boga z duszą cierpiącą: zaproszenie do modlitwy

„Nie bój się. Bóg czeka na Ciebie i bardzo Cię kocha. Zaufaj Mu! Zanurzmy się razem w Jego miłosierdziu” –

Czytaj dalej