Juliusz Słowacki

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące Juliusz Słowacki

Przerwa Juliusz Słowacki

Odnaleziono niepublikowany wiersz Juliusza Słowackiego

Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował 3 września nieznany dotąd w całości wiersz Juliusza Słowackiego. „Poeta napisał wiersz „Cmentarz Pere-Lachaise” po francusku do sztambucha

Czytaj dalej