#Lombardi

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #Lombardi

Wiadomości

Warszawa: o. Federico Lombardii otrzymał tytuł doktora honoris

Tytułem doktora honoris causa uczelnie honorują osobistości wybitne, szczególnie zasłużone dla nauki, kultury i społeczeństwa. Wybór kandydata podkreśla najważniejsze wartości,

Czytaj dalej