modlitwa na każdy dzień

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące modlitwa na każdy dzień

Duchowość

Dziękczynna modlitwa wieczorna

Dzięki Ci Jezu, że tu jestem, że mogę kochać wszystkich całym sercem, a nade wszystko kochać Ciebie. Dzięki Ci Panie

Czytaj dalej
Duchowość

Dziękczynna modlitwa wieczorna

Zanim na spoczynek się udam, Do Ciebie, Boże, serce moje wznoszę i dzięki Ci składam za wszystkie dobra, które od

Czytaj dalej
Duchowość

Umacniająca modlitwa wieczorna

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia – Boże daj mi świadomość mojej godności, która nie jest niczym innym niż

Czytaj dalej