ordo luris

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące ordo luris

Europa

Ordo Iuris: państwo nie może zbyt mocno ingerować w rodzinę

Polityka rodzinna powinna być nakierowana na coraz dalej idące usamodzielnianie rodziny, państwo, nawet działając w dobrej wierze, nie może zbyt

Czytaj dalej