Sanktuarium Krwi Chrystusa

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące Sanktuarium Krwi Chrystusa

Europa

Legio­ni­sta wziął zie­mię nasiąk­nię­tą krwią Zbawiciela. Relikwia znajduje się w Częstochowie

Pod krzy­żem Chrystusa nawró­cił się rzym­ski legio­ni­sta — Longinus. Wziął odro­bi­nę zie­mi nasiąk­nię­tej krwią Zbawiciela i przy­wiózł do Rzymu, do

Czytaj dalej