W. A. Mozart

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące W. A. Mozart

Europa

Pomodlimy się za Mozarta 

Missa pro defuncto – Msza Requiem za duszę W. A. Mozarta  W dniach 4–14 grudnia 2017 r. odbędzie się XV Poznański Festiwal Mozartowski. Jak co roku rozpocznie

Czytaj dalej