Holocaust Museum Watch, monitoring the US Holocaust Museum in Washington DC called a Press gathering at the National Press Club along with a later COmmunity meeting to ask the USHM to fulfill its charter obligation of honoring the memory of the Holocaust’s victims and take a leadership role in exposing Arab anti semitism and its threat to world Jewry in contrast to the Museum’s refusal to offer comment. AT THE NATIONAL PRESS CLUB: Rabbi Nissim Elnacave and Shelomo Alfassa leadership of the International Sephardic Leadeship council, honoring the memories of Sephardic Jews murdered in the Holocaust bit not recognized at the Museum: Kenneth Timmerman, author of Preachers of Hate: Carol Greenwald, board of Directors Holocaust Museum watch: Charles Morse, Boston Radio show host, author of the Nazi Connection to Islamic Terrorism, candidate for Massachussetts Congress. AT THE SYNAGOGUE COMMUNITY MEETING: Rabbi Avi Weiss, president of AMCHA; Edwin Black, author of IBM and The Holocaust: Rabbi Shmuel Herzfeld, Ohev Shalom, the National Synagogue; Rabbi Nissim Elnacave and Shelomo Alfassa leadership of the International Sephardic Leadeship council, honoring the memories of Sephardic Jews murdered in the Holocaust bit not recognized at the Museum:Carol Greenwald, board of Directors Holocaust Museum watch: Charles Morse, Boston Radio show host, author of the Nazi Connection to Islamic Terrorism, candidate for Massachussetts Congress; Congressman Eliot Engel, 17th District NY. 1-18-20 Ohev Shalom Synagogue NW Washington DC non exclusive Credit/ photographer/ copyright: Carrie Devorah Territorial restrictions: none

USA: rabin wzywa papieża do zamknięcia kościoła w Auschwitz

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Znany ze swych skrajnych poglądów nowojorski rabin Avi Weiss po raz kolejny zaapelował do Franciszka o zamknięcie kościoła na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. „Kościół musi stamtąd zniknąć. A papież ma władzę do wydania takiej decyzji” – napisał Weiss na łamach dziennika „New York Times” z 26 stycznia. Jego zdaniem, historię trzeba przedstawiać taką, jaka była naprawdę, a „kościół nie należy do Auschwitz-Birkenau”.

Chodzi tu o kościół pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, położony przy obozowych drutach Birkenau. Za zgodą władz miejscowi katolicy przebudowali w 1982 r. na świątynię budynek, w którym w czasie II wojny światowej planowano umieścić obozową komendanturę SS. Jednak w grudniu 1944 budowa wciąż trwała i ostatecznie jej nie dokończono, gdyż zbliżał się front, Niemcy zaś skupili się na zacieraniu śladów swych zbrodni popełnionych w obozie, wyzwolonym wkrótce (27 stycznia 1945 r.) przez Armię Czerwoną. Komendantura SS nigdy w nim nie działała, co potwierdził w 2005 r. historyk z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Franciszek Piper.

Rabin Weiss z nowojorskiego Bronxu, jeden z najbardziej wpływowych duchownych żydowskich w USA, nie po raz pierwszy występuje przeciw obecności symboliki katolickiej na terenie tego byłego niemieckiego obozu zagłady. W 1989 r. prowadził spektakularny protest przeciwko tzw. chrystianizacji Szoah. Wraz z grupą swoich zwolenników okupował wówczas tzw. Stary Teatr na terenie obozu, który siostry karmelitanki przekształciły w klasztor. W latach wojny jednostki SS składowały tam gaz Cyklon B, którym w Auschwitz i Birkenau uśmiercono ponad 1,2 mln osób.

O zamknięcie kościoła katolickiego „na terenie byłego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau” apelował do Franciszka w 2015 roku. Na łamach amerykańskiego dziennika „Washington Post” napisał, że już wcześniej papież dowiódł, iż jest „wspaniałym przyjacielem wspólnoty żydowskiej”. W jego kompetencjach leży nakłonienie wspólnoty kościelnej do zamknięcia świątyni. W lipcu 2016 roku, z okazji wizyty Ojca Świętego na terenie byłego obozu Auschwitz, powtórzył swe żądanie w liście wystosowanym do niego. Ponad 900 tys. ofiar tego obozu stanowili Żydzi.

Fot. cjnews.com

USA: rabin wzywa papieża do zamknięcia kościoła w Auschwitz
Oceń ten artykuł

Zobacz także
Wasze komentarze