Kawa

Kawa Africa Caffe, rozpuszczalna, Tanzania

56.00 

Kawa Atitlan, ziarnista, Gwatemala

25.00 

Kawa Bamenda, mielona, Kamerun

22.00 

Kawa Bamenda, ziarnista, Kamerun

22.00 

Kawa Espresso Correcto, mielona, Kolumbia

26.00 

Kawa Kaffa Medium, ziarnista, Etiopia

49.00 

Kawa Kopakama, mielona, Rwanda

23.00 

Kawa Liberte, mielona, Kongo

25.00 

Kawa Liberte, ziarnista, Kongo

25.00 

Kawa Marcala, ziarnista, Honduras

26.00 

Kawa Nica organico łagodna, mielona, Nikaragua

27.00 

Kawa Nica organico mocna, mielona, Nikaragua

25.00 

Kawa Nicamex Espresso, mielona, Meksyk

23.00 

Kawa Nicamex Espresso, ziarnista, Meksyk

23.00 

Kawa Oromia Espresso, mielona, Etiopia

35.00 

Kawa Oromia Espresso, ziarnista, Etiopia

35.00