Misjonarz na Post

Misjonarz na Post to ogólnopolska akcja duchowego wsparcia misjonarzy w Wielkim Poście przez np. modlitwę, post lub ofiarowanie cierpienia.

W 2016 r. w inicjatywie wzięło udział ponad 5 tys. osób. Na całym świecie pracuje 2007 misjonarzy z Polski, zatem wszystkich wspierały duchowo przynajmniej dwie osoby. To było istotne zaplecze duchowe dla misjonarzy. Zachęcamy wszystkich uczestników, by kontynuowali duchową opiekę przez cały rok.

Projekt Misjonarz na Post jest wspólną inicjatywą portalu misyjne.pl oraz najważniejszych polskich czasopism misyjnych. Honorowy patronat nad akcją objęli ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz o. bp Jerzy Mazur SVD, Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds.Misji.

Dołącz do akcji na www.misjonarznapost.pl