#Ewangelia

Słowo „ewangelia” pochodzi z języka greckiego (gr. εὐαγγέλιον) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza: dobrą nowinę. W starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Co to jest Ewangelia?

Ewangelie kanoniczne to cztery księgi Nowego Testamentu. Są to: Ewangelia według świętego Marka (powstała ok. 68-73 lub 65-70), Ewangelia według świętego Mateusza (powstała ok. 70-100 lub 80-85), Ewangelia według świętego Łukasza (powstała ok. 80-100 lub 80-85) oraz Ewangelia według świętego Jana (powstała ok. 90-100 lub 90-110). Po raz pierwszy słowo „ewangelia”, na określenie utworu, pojawia się u świętego Justyna.

Ewangeliści

Autorów Ewangelii nazywam Ewangelistami od III wieku naszej ery. Marek, Mateusz, Łukasz i Jan są także uznawani za świętych. I to nie tylko przez Kościół katolicki, ale także przez Kościoły: prawosławny, anglikański, ewangelicki, ormiański i koptyjski.

W sztuce każdemu z ewangelistów przypisywano poszczególne atrybuty. Oprócz księgi Markowi w przedstawieniach świętego Marka umieszczano lwa, u świętego Mateusza był człowiek lub uskrzydlony młodzieniec. Na przedstawieniach świętego Łukasza znajdziemy woła. Natomiast świętemu Janowi przypisywano orła.

Powstanie Ewangelii i kanon

Kanon ukształtował się prawdopodobnie w pierwszej połowie II wieku. W drugiej połowie II wieku znane są już cztery ewangelie. Wymienia je tzw. kanon Muratoriego oraz Tertulian, a Ireneusz z Lyonu ok. 180 r. jest przekonany o świętości jedynie czterech ewangelii.

Według hipotezy dwuźródłowej powstania Ewangelii, jako pierwsza z Ewangelii synoptycznych powstała Ewangelia według św. Marka, a pozostali dwaj ewangeliści korzystali z niej oraz z innego wspólnego źródła (to hipotetyczne źródło jest nazywane źródłem Q). Najpoważniejszym problemem tej hipotezy jest fakt, że Ewangelia Q, jeśli istniała, to zaginęła bardzo wcześnie. Kontrowersyjnym dokumentem uważanym przez niektórych za potwierdzenie tej hipotezy jest Ewangelia Tomasza, która zawiera wiele sformułowań wspólnych dla Łukasza i Mateusza, nie występujących w Ewangelii według św. Marka. Interpretowane jest to na dwa sposoby – albo pismo to powstało bardzo wcześnie i Tomasz również korzystał z Q, co byłoby silnym argumentem za istnieniem Q, albo też powstał bardzo późno i korzystał z Ewangelii według św. Łukasza i według św. Mateusza. Obie te hipotezy mają swoich zwolenników.

Treść Ewangelii

Ewangelie są zapisem narodzin, życia i działalności oraz męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Najbardziej znanymi fragmentami są przypowieści, na przykład: o domu na skale, o talentach, o uchu igielnym, czy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Ewangelie zawierają także opisy cudów i uzdrowień dokonywanych przez Jezusa z Nazaretu, na przykład: cud w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, ucieszenie burzy na jeziorze, uzdrowienie opętanego, uzdrowienie paralityka, czy uzdrowienie trędowatego.

Apokryfy

Pozostałe pisma przedstawiające życie Jezusa określa się jako ewangelie apokryficzne. Spośród nich najbardziej znana jest Ewangelia Tomasza. W latach 70. XX w. w Egipcie odnaleziony został tekst Ewangelii Judasza. Kilka lat temu popularna była także Ewangelia Marii Magdaleny.

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #Ewangelia

Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 18 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął.

Czytaj dalej
Wiadomości dzieci

Komentarz do Ewangelii, 17 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Przynoszono do Jezusa dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie; a uczniowie

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 16 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Odpowiedział im: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 15 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w

Czytaj dalej
Aktualności

Misje wśród chorych [MISYJNE DROGI]

Ewangelię na misjach głosi się na różne sposoby. Jednym z nich jest prowadzenie szpitali, przychodni, domów opieki. Misyjna troska o

Czytaj dalej
Wiadomości dłonie

Komentarz do Ewangelii, 14 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 13 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił

Czytaj dalej
Kościół kobieta modlitwa

Komentarz do Ewangelii, 12 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce

Czytaj dalej
Wiadomości komunia

Komentarz do Ewangelii, 11 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać

Czytaj dalej
Kościół kobieta modlitwa

Komentarz do Ewangelii, 10 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: »Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze,

Czytaj dalej
Kościół krzyż

Komentarz do Ewangelii, 9 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: »Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 8 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Odtąd zaczął Jezus Chrystus wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 7 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała:

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 6 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 5 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 3 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 2 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali:

Czytaj dalej
Kościół siostra zakonna

Komentarz do Ewangelii, 1 sierpnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do tłumów: «Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju.

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 31 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 30 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 29 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 28 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego:

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 27 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 26 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: „Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam

Czytaj dalej
Kościół dzieci bieda jedzenie

Komentarz do Ewangelii, 25 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 24 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 23 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 22 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?». Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie,

Czytaj dalej
Wiadomości

Rzecznik KEP: jednoznaczna dezaprobata wobec aktów agresji w Białymstoku

Przemoc i pogarda w żadnym przypadku nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Trzeba wyrazić jednoznaczną dezaprobatę wobec aktów agresji, takich

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 21 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 20 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „«Oto mój Sługa, którego wybrałem; Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 18 lipca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie

Czytaj dalej