#Ewangelia

Słowo „ewangelia” pochodzi z języka greckiego (gr. εὐαγγέλιον) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza: dobrą nowinę. W starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Co to jest Ewangelia?

Ewangelie kanoniczne to cztery księgi Nowego Testamentu. Są to: Ewangelia według świętego Marka (powstała ok. 68-73 lub 65-70), Ewangelia według świętego Mateusza (powstała ok. 70-100 lub 80-85), Ewangelia według świętego Łukasza (powstała ok. 80-100 lub 80-85) oraz Ewangelia według świętego Jana (powstała ok. 90-100 lub 90-110). Po raz pierwszy słowo „ewangelia”, na określenie utworu, pojawia się u świętego Justyna.

Ewangeliści

Autorów Ewangelii nazywam Ewangelistami od III wieku naszej ery. Marek, Mateusz, Łukasz i Jan są także uznawani za świętych. I to nie tylko przez Kościół katolicki, ale także przez Kościoły: prawosławny, anglikański, ewangelicki, ormiański i koptyjski.

W sztuce każdemu z ewangelistów przypisywano poszczególne atrybuty. Oprócz księgi Markowi w przedstawieniach świętego Marka umieszczano lwa, u świętego Mateusza był człowiek lub uskrzydlony młodzieniec. Na przedstawieniach świętego Łukasza znajdziemy woła. Natomiast świętemu Janowi przypisywano orła.

Powstanie Ewangelii i kanon

Kanon ukształtował się prawdopodobnie w pierwszej połowie II wieku. W drugiej połowie II wieku znane są już cztery ewangelie. Wymienia je tzw. kanon Muratoriego oraz Tertulian, a Ireneusz z Lyonu ok. 180 r. jest przekonany o świętości jedynie czterech ewangelii.

Według hipotezy dwuźródłowej powstania Ewangelii, jako pierwsza z Ewangelii synoptycznych powstała Ewangelia według św. Marka, a pozostali dwaj ewangeliści korzystali z niej oraz z innego wspólnego źródła (to hipotetyczne źródło jest nazywane źródłem Q). Najpoważniejszym problemem tej hipotezy jest fakt, że Ewangelia Q, jeśli istniała, to zaginęła bardzo wcześnie. Kontrowersyjnym dokumentem uważanym przez niektórych za potwierdzenie tej hipotezy jest Ewangelia Tomasza, która zawiera wiele sformułowań wspólnych dla Łukasza i Mateusza, nie występujących w Ewangelii według św. Marka. Interpretowane jest to na dwa sposoby – albo pismo to powstało bardzo wcześnie i Tomasz również korzystał z Q, co byłoby silnym argumentem za istnieniem Q, albo też powstał bardzo późno i korzystał z Ewangelii według św. Łukasza i według św. Mateusza. Obie te hipotezy mają swoich zwolenników.

Treść Ewangelii

Ewangelie są zapisem narodzin, życia i działalności oraz męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Najbardziej znanymi fragmentami są przypowieści, na przykład: o domu na skale, o talentach, o uchu igielnym, czy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Ewangelie zawierają także opisy cudów i uzdrowień dokonywanych przez Jezusa z Nazaretu, na przykład: cud w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, ucieszenie burzy na jeziorze, uzdrowienie opętanego, uzdrowienie paralityka, czy uzdrowienie trędowatego.

Apokryfy

Pozostałe pisma przedstawiające życie Jezusa określa się jako ewangelie apokryficzne. Spośród nich najbardziej znana jest Ewangelia Tomasza. W latach 70. XX w. w Egipcie odnaleziony został tekst Ewangelii Judasza. Kilka lat temu popularna była także Ewangelia Marii Magdaleny.

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #Ewangelia

Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 18 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 17 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb!” A Ja wam

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 16 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 15 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”».

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 14 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie.

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 13 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 12 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy

Czytaj dalej
Kościół biblia

Komentarz do Ewangelii, 11 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich Apostołów: »Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 10 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 9 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 8 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 7 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 6 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, nie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 5 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: «Ojcze Święty, zachowaj

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 4 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 3 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 2 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 1 czerwca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 31 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 30 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 29 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 28 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 27 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 26 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 25 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 24 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 23 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 22 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 21 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 20 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 18 maja 2019

Z Ewangelii na dziś: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a

Czytaj dalej