#Ewangelia

Słowo „ewangelia” pochodzi z języka greckiego (gr. εὐαγγέλιον) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza: dobrą nowinę. W starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Co to jest Ewangelia?

Ewangelie kanoniczne to cztery księgi Nowego Testamentu. Są to: Ewangelia według świętego Marka (powstała ok. 68-73 lub 65-70), Ewangelia według świętego Mateusza (powstała ok. 70-100 lub 80-85), Ewangelia według świętego Łukasza (powstała ok. 80-100 lub 80-85) oraz Ewangelia według świętego Jana (powstała ok. 90-100 lub 90-110). Po raz pierwszy słowo „ewangelia”, na określenie utworu, pojawia się u świętego Justyna.

Ewangeliści

Autorów Ewangelii nazywam Ewangelistami od III wieku naszej ery. Marek, Mateusz, Łukasz i Jan są także uznawani za świętych. I to nie tylko przez Kościół katolicki, ale także przez Kościoły: prawosławny, anglikański, ewangelicki, ormiański i koptyjski.

W sztuce każdemu z ewangelistów przypisywano poszczególne atrybuty. Oprócz księgi Markowi w przedstawieniach świętego Marka umieszczano lwa, u świętego Mateusza był człowiek lub uskrzydlony młodzieniec. Na przedstawieniach świętego Łukasza znajdziemy woła. Natomiast świętemu Janowi przypisywano orła.

Powstanie Ewangelii i kanon

Kanon ukształtował się prawdopodobnie w pierwszej połowie II wieku. W drugiej połowie II wieku znane są już cztery ewangelie. Wymienia je tzw. kanon Muratoriego oraz Tertulian, a Ireneusz z Lyonu ok. 180 r. jest przekonany o świętości jedynie czterech ewangelii.

Według hipotezy dwuźródłowej powstania Ewangelii, jako pierwsza z Ewangelii synoptycznych powstała Ewangelia według św. Marka, a pozostali dwaj ewangeliści korzystali z niej oraz z innego wspólnego źródła (to hipotetyczne źródło jest nazywane źródłem Q). Najpoważniejszym problemem tej hipotezy jest fakt, że Ewangelia Q, jeśli istniała, to zaginęła bardzo wcześnie. Kontrowersyjnym dokumentem uważanym przez niektórych za potwierdzenie tej hipotezy jest Ewangelia Tomasza, która zawiera wiele sformułowań wspólnych dla Łukasza i Mateusza, nie występujących w Ewangelii według św. Marka. Interpretowane jest to na dwa sposoby – albo pismo to powstało bardzo wcześnie i Tomasz również korzystał z Q, co byłoby silnym argumentem za istnieniem Q, albo też powstał bardzo późno i korzystał z Ewangelii według św. Łukasza i według św. Mateusza. Obie te hipotezy mają swoich zwolenników.

Treść Ewangelii

Ewangelie są zapisem narodzin, życia i działalności oraz męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Najbardziej znanymi fragmentami są przypowieści, na przykład: o domu na skale, o talentach, o uchu igielnym, czy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Ewangelie zawierają także opisy cudów i uzdrowień dokonywanych przez Jezusa z Nazaretu, na przykład: cud w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, ucieszenie burzy na jeziorze, uzdrowienie opętanego, uzdrowienie paralityka, czy uzdrowienie trędowatego.

Apokryfy

Pozostałe pisma przedstawiające życie Jezusa określa się jako ewangelie apokryficzne. Spośród nich najbardziej znana jest Ewangelia Tomasza. W latach 70. XX w. w Egipcie odnaleziony został tekst Ewangelii Judasza. Kilka lat temu popularna była także Ewangelia Marii Magdaleny.

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #Ewangelia

Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 20 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili Mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął.

Czytaj dalej
Kościół modlitwa

Komentarz do Ewangelii, 19 lutego 2018

Z Ewangelii na dziś: „Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 18 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem, a chcąc wystawić Go na próbę, domagali się od Niego znaku. On

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 17 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo

Czytaj dalej
Kościół chleb

Komentarz do Ewangelii, 16 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 15 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok,

Czytaj dalej
Wiadomości Walentynki

Komentarz do Ewangelii, 14 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 13 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „«Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go

Czytaj dalej
Kościół pomoc

Komentarz do Ewangelii, 12 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 11 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 10 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 9 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On

Czytaj dalej
Kościół sandały

Komentarz do Ewangelii, 7 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 6 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 5 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Tak przyszli do domu przełożonego synagogi Jaira. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 4 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosiły Go więc złe duchy: «Poślij nas

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 3 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 2 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela,

Czytaj dalej
Kościół Sadzenie

Komentarz do Ewangelii, 1 lutego 2019

Z Ewangelii na dziś: „Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 31 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „I mówił im: «Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 30 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 29 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?». I spoglądając na siedzących dokoła

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 28 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych

Czytaj dalej
Kościół Droga, słońce

Wideo na niedzielę, 27 stycznia 2019

Słowo na dziś głosi o. Tomasz Maniura OMI.

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 27 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na

Czytaj dalej
Kościół pomoc

Komentarz do Ewangelii, 26 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 25 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 24 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 23 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 22 stycznia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 21 stycznia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania. W przeciwnym razie nowa łata obrywa

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 20 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 19 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wyszedł znowu nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On go nauczał. A przechodząc, ujrzał Lewiego,

Czytaj dalej