#Ewangelia

Słowo „ewangelia” pochodzi z języka greckiego (gr. εὐαγγέλιον) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza: dobrą nowinę. W starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Co to jest Ewangelia?

Ewangelie kanoniczne to cztery księgi Nowego Testamentu. Są to: Ewangelia według świętego Marka (powstała ok. 68-73 lub 65-70), Ewangelia według świętego Mateusza (powstała ok. 70-100 lub 80-85), Ewangelia według świętego Łukasza (powstała ok. 80-100 lub 80-85) oraz Ewangelia według świętego Jana (powstała ok. 90-100 lub 90-110). Po raz pierwszy słowo „ewangelia”, na określenie utworu, pojawia się u świętego Justyna.

Ewangeliści

Autorów Ewangelii nazywam Ewangelistami od III wieku naszej ery. Marek, Mateusz, Łukasz i Jan są także uznawani za świętych. I to nie tylko przez Kościół katolicki, ale także przez Kościoły: prawosławny, anglikański, ewangelicki, ormiański i koptyjski.

W sztuce każdemu z ewangelistów przypisywano poszczególne atrybuty. Oprócz księgi Markowi w przedstawieniach świętego Marka umieszczano lwa, u świętego Mateusza był człowiek lub uskrzydlony młodzieniec. Na przedstawieniach świętego Łukasza znajdziemy woła. Natomiast świętemu Janowi przypisywano orła.

Powstanie Ewangelii i kanon

Kanon ukształtował się prawdopodobnie w pierwszej połowie II wieku. W drugiej połowie II wieku znane są już cztery ewangelie. Wymienia je tzw. kanon Muratoriego oraz Tertulian, a Ireneusz z Lyonu ok. 180 r. jest przekonany o świętości jedynie czterech ewangelii.

Według hipotezy dwuźródłowej powstania Ewangelii, jako pierwsza z Ewangelii synoptycznych powstała Ewangelia według św. Marka, a pozostali dwaj ewangeliści korzystali z niej oraz z innego wspólnego źródła (to hipotetyczne źródło jest nazywane źródłem Q). Najpoważniejszym problemem tej hipotezy jest fakt, że Ewangelia Q, jeśli istniała, to zaginęła bardzo wcześnie. Kontrowersyjnym dokumentem uważanym przez niektórych za potwierdzenie tej hipotezy jest Ewangelia Tomasza, która zawiera wiele sformułowań wspólnych dla Łukasza i Mateusza, nie występujących w Ewangelii według św. Marka. Interpretowane jest to na dwa sposoby – albo pismo to powstało bardzo wcześnie i Tomasz również korzystał z Q, co byłoby silnym argumentem za istnieniem Q, albo też powstał bardzo późno i korzystał z Ewangelii według św. Łukasza i według św. Mateusza. Obie te hipotezy mają swoich zwolenników.

Treść Ewangelii

Ewangelie są zapisem narodzin, życia i działalności oraz męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Najbardziej znanymi fragmentami są przypowieści, na przykład: o domu na skale, o talentach, o uchu igielnym, czy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Ewangelie zawierają także opisy cudów i uzdrowień dokonywanych przez Jezusa z Nazaretu, na przykład: cud w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, ucieszenie burzy na jeziorze, uzdrowienie opętanego, uzdrowienie paralityka, czy uzdrowienie trędowatego.

Apokryfy

Pozostałe pisma przedstawiające życie Jezusa określa się jako ewangelie apokryficzne. Spośród nich najbardziej znana jest Ewangelia Tomasza. W latach 70. XX w. w Egipcie odnaleziony został tekst Ewangelii Judasza. Kilka lat temu popularna była także Ewangelia Marii Magdaleny.

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #Ewangelia

Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 12 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do tłumów: «Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana

Czytaj dalej
Kościół jezus przytula

Komentarz do Ewangelii, 11 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 10 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 9 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 8 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte,

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 7 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 6 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 5 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 4 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł: «Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie,

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 3 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie.

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 2 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 1 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 30 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja,

Czytaj dalej
Wiadomości pomoc

Komentarz do Ewangelii, 29 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: «Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 28 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 27 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 26 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 25 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 24 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie

Czytaj dalej
Wiadomości zombie

Komentarz do Ewangelii, 23 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani

Czytaj dalej
Wiadomości jerozolima

Komentarz do Ewangelii, 22 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: ‘Mój

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 21 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 20 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Pan po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze,

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 19 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 18 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 17 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 16 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 15 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna

Czytaj dalej
Wiadomości biblia pismo święte

Ks. prof. Chrostowski: dobry komentarz Biblii to most pomiędzy autorem, tekstem i czytelnikiem

Dobry komentarz Biblii stanowi most pomiędzy autorem, tekstem i czytelnikiem – powiedział ks. prof. Waldemar Chrostowski. Biblista podzielił się swoimi

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 14 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 13 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 12 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział: «Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 11 listopada 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia; lecz biada temu, przez którego przychodzą.

Czytaj dalej