#Ewangelia

Słowo „ewangelia” pochodzi z języka greckiego (gr. εὐαγγέλιον) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza: dobrą nowinę. W starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Co to jest Ewangelia?

Ewangelie kanoniczne to cztery księgi Nowego Testamentu. Są to: Ewangelia według świętego Marka (powstała ok. 68-73 lub 65-70), Ewangelia według świętego Mateusza (powstała ok. 70-100 lub 80-85), Ewangelia według świętego Łukasza (powstała ok. 80-100 lub 80-85) oraz Ewangelia według świętego Jana (powstała ok. 90-100 lub 90-110). Po raz pierwszy słowo „ewangelia”, na określenie utworu, pojawia się u świętego Justyna.

Ewangeliści

Autorów Ewangelii nazywam Ewangelistami od III wieku naszej ery. Marek, Mateusz, Łukasz i Jan są także uznawani za świętych. I to nie tylko przez Kościół katolicki, ale także przez Kościoły: prawosławny, anglikański, ewangelicki, ormiański i koptyjski.

W sztuce każdemu z ewangelistów przypisywano poszczególne atrybuty. Oprócz księgi Markowi w przedstawieniach świętego Marka umieszczano lwa, u świętego Mateusza był człowiek lub uskrzydlony młodzieniec. Na przedstawieniach świętego Łukasza znajdziemy woła. Natomiast świętemu Janowi przypisywano orła.

Powstanie Ewangelii i kanon

Kanon ukształtował się prawdopodobnie w pierwszej połowie II wieku. W drugiej połowie II wieku znane są już cztery ewangelie. Wymienia je tzw. kanon Muratoriego oraz Tertulian, a Ireneusz z Lyonu ok. 180 r. jest przekonany o świętości jedynie czterech ewangelii.

Według hipotezy dwuźródłowej powstania Ewangelii, jako pierwsza z Ewangelii synoptycznych powstała Ewangelia według św. Marka, a pozostali dwaj ewangeliści korzystali z niej oraz z innego wspólnego źródła (to hipotetyczne źródło jest nazywane źródłem Q). Najpoważniejszym problemem tej hipotezy jest fakt, że Ewangelia Q, jeśli istniała, to zaginęła bardzo wcześnie. Kontrowersyjnym dokumentem uważanym przez niektórych za potwierdzenie tej hipotezy jest Ewangelia Tomasza, która zawiera wiele sformułowań wspólnych dla Łukasza i Mateusza, nie występujących w Ewangelii według św. Marka. Interpretowane jest to na dwa sposoby – albo pismo to powstało bardzo wcześnie i Tomasz również korzystał z Q, co byłoby silnym argumentem za istnieniem Q, albo też powstał bardzo późno i korzystał z Ewangelii według św. Łukasza i według św. Mateusza. Obie te hipotezy mają swoich zwolenników.

Treść Ewangelii

Ewangelie są zapisem narodzin, życia i działalności oraz męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Najbardziej znanymi fragmentami są przypowieści, na przykład: o domu na skale, o talentach, o uchu igielnym, czy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Ewangelie zawierają także opisy cudów i uzdrowień dokonywanych przez Jezusa z Nazaretu, na przykład: cud w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, ucieszenie burzy na jeziorze, uzdrowienie opętanego, uzdrowienie paralityka, czy uzdrowienie trędowatego.

Apokryfy

Pozostałe pisma przedstawiające życie Jezusa określa się jako ewangelie apokryficzne. Spośród nich najbardziej znana jest Ewangelia Tomasza. W latach 70. XX w. w Egipcie odnaleziony został tekst Ewangelii Judasza. Kilka lat temu popularna była także Ewangelia Marii Magdaleny.

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #Ewangelia

Kościół

Komentarz do Ewangelii, 19 kwietnia 2019

Z Ewangelii z liturgii Wielkiego Piątku, na dziś: „Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 18 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich:

Czytaj dalej
Kościół srebrne monety

Komentarz do Ewangelii, 17 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 16 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam

Czytaj dalej
Wiadomości Maria i Jezus

Komentarz do Ewangelii, 14 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z

Czytaj dalej
Kościół wjazd Jezusa do jerozolimy

Komentarz do Ewangelii, 14 kwietnia 2019

Z Ewangelii procesji z palmami: „I przyprowadzili osła do Jezusa, a zarzuciwszy na niego swe płaszcze, wsadzili na niego Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na

Czytaj dalej
Kościół sól solniczka

Komentarz do Ewangelii, 13 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 12 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „«Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! Jeżeli jednak dokonuję, to choć nie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 11 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 10 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce Mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 9 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?» Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię?

Czytaj dalej
Kościół kobieta w kosciele

Komentarz do Ewangelii, 8 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 7 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 6 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz».

Czytaj dalej
Wiadomości matka, dziecko

Komentarz do Ewangelii, 5 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić. A zbliżało

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 4 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do Żydów: «Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe.

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 3 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa Mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 2 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody.

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 1 kwietnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 31 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.

Czytaj dalej
Kościół adoracja monstrancja

Komentarz do Ewangelii, 30 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 29 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?». Jezus

Czytaj dalej
Wiadomości orkiestra

Komentarz do Ewangelii, 28 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić

Czytaj dalej
Europa Szkocja

Szkoccy biskupi: Ewangelia to nie „mowa nienawiści”

Biskupi Szkocji ostrzegają rząd przed wprowadzaniem restrykcji dotyczących wolności wypowiedzi. Wyrażają zaniepokojenie tym, że nauczanie Kościoła dotyczące małżeństwa i seksualności

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 27 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 26 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 25 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Na to rzekła Maryja: »Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa«. Wtedy

Czytaj dalej
Kościół pomocs

Komentarz do Ewangelii, 24 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał

Czytaj dalej
Kościół syn marnotrawny

Komentarz do Ewangelii, 23 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 22 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści: Był pewien gospodarz, który założył winnicę.

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 21 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i

Czytaj dalej
Wiadomości bezdomni

Komentarz do Ewangelii, 20 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 marca 2019

Z Ewangelii na dziś: „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić

Czytaj dalej