#Ewangelia

Słowo „ewangelia” pochodzi z języka greckiego (gr. εὐαγγέλιον) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza: dobrą nowinę. W starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Co to jest Ewangelia?

Ewangelie kanoniczne to cztery księgi Nowego Testamentu. Są to: Ewangelia według świętego Marka (powstała ok. 68-73 lub 65-70), Ewangelia według świętego Mateusza (powstała ok. 70-100 lub 80-85), Ewangelia według świętego Łukasza (powstała ok. 80-100 lub 80-85) oraz Ewangelia według świętego Jana (powstała ok. 90-100 lub 90-110). Po raz pierwszy słowo „ewangelia”, na określenie utworu, pojawia się u świętego Justyna.

Ewangeliści

Autorów Ewangelii nazywam Ewangelistami od III wieku naszej ery. Marek, Mateusz, Łukasz i Jan są także uznawani za świętych. I to nie tylko przez Kościół katolicki, ale także przez Kościoły: prawosławny, anglikański, ewangelicki, ormiański i koptyjski.

W sztuce każdemu z ewangelistów przypisywano poszczególne atrybuty. Oprócz księgi Markowi w przedstawieniach świętego Marka umieszczano lwa, u świętego Mateusza był człowiek lub uskrzydlony młodzieniec. Na przedstawieniach świętego Łukasza znajdziemy woła. Natomiast świętemu Janowi przypisywano orła.

Powstanie Ewangelii i kanon

Kanon ukształtował się prawdopodobnie w pierwszej połowie II wieku. W drugiej połowie II wieku znane są już cztery ewangelie. Wymienia je tzw. kanon Muratoriego oraz Tertulian, a Ireneusz z Lyonu ok. 180 r. jest przekonany o świętości jedynie czterech ewangelii.

Według hipotezy dwuźródłowej powstania Ewangelii, jako pierwsza z Ewangelii synoptycznych powstała Ewangelia według św. Marka, a pozostali dwaj ewangeliści korzystali z niej oraz z innego wspólnego źródła (to hipotetyczne źródło jest nazywane źródłem Q). Najpoważniejszym problemem tej hipotezy jest fakt, że Ewangelia Q, jeśli istniała, to zaginęła bardzo wcześnie. Kontrowersyjnym dokumentem uważanym przez niektórych za potwierdzenie tej hipotezy jest Ewangelia Tomasza, która zawiera wiele sformułowań wspólnych dla Łukasza i Mateusza, nie występujących w Ewangelii według św. Marka. Interpretowane jest to na dwa sposoby – albo pismo to powstało bardzo wcześnie i Tomasz również korzystał z Q, co byłoby silnym argumentem za istnieniem Q, albo też powstał bardzo późno i korzystał z Ewangelii według św. Łukasza i według św. Mateusza. Obie te hipotezy mają swoich zwolenników.

Treść Ewangelii

Ewangelie są zapisem narodzin, życia i działalności oraz męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Najbardziej znanymi fragmentami są przypowieści, na przykład: o domu na skale, o talentach, o uchu igielnym, czy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Ewangelie zawierają także opisy cudów i uzdrowień dokonywanych przez Jezusa z Nazaretu, na przykład: cud w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, ucieszenie burzy na jeziorze, uzdrowienie opętanego, uzdrowienie paralityka, czy uzdrowienie trędowatego.

Apokryfy

Pozostałe pisma przedstawiające życie Jezusa określa się jako ewangelie apokryficzne. Spośród nich najbardziej znana jest Ewangelia Tomasza. W latach 70. XX w. w Egipcie odnaleziony został tekst Ewangelii Judasza. Kilka lat temu popularna była także Ewangelia Marii Magdaleny.

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #Ewangelia

Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 14 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden

Czytaj dalej
Kościół dzieci śmietnik

Komentarz do Ewangelii, 13 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 12 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: «Błogosławione łono, które Cię nosiło,

Czytaj dalej
Wiadomości spowiedź

Komentarz do Ewangelii, 11 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 10 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 9 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego:

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 8 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. Miała

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 7 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 6 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 5 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: «Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie.

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 4 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział: «Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda,

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 3 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani

Czytaj dalej
Wiadomości dziecko

Komentarz do Ewangelii, 2 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?».

Czytaj dalej
Wiadomości Św teresa z lisieux

Komentarz do Ewangelii, 1 października 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał

Czytaj dalej
Wiadomości chłopiec

Komentarz do Ewangelii, 30 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich

Czytaj dalej
Wiadomości bieda

Komentarz do Ewangelii, 29 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Bogacz po śmierci rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 28 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy

Czytaj dalej
Wiadomości krzyż

Komentarz do Ewangelii, 27 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 26 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że

Czytaj dalej
Kościół bieda

Komentarz do Ewangelii, 25 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Mówił do nich: «Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 24 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 23 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do tłumów: «Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 22 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 21 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 20 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 19 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Potem zwróciwszy się w stronę kobiety (cudzołożnej), rzekł do Szymona: «Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 18 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 17 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 16 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół ze słowami: «Panie, nie trudź

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 15 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 14 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do Nikodema: «Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.

Czytaj dalej
Wiadomości spójrz na siebie

Komentarz do Ewangelii, 13 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak

Czytaj dalej
Wiadomości miłość

Komentarz do Ewangelii, 12 września 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy

Czytaj dalej