#Ewangelia

Słowo „ewangelia” pochodzi z języka greckiego (gr. εὐαγγέλιον) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza: dobrą nowinę. W starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Co to jest Ewangelia?

Ewangelie kanoniczne to cztery księgi Nowego Testamentu. Są to: Ewangelia według świętego Marka (powstała ok. 68-73 lub 65-70), Ewangelia według świętego Mateusza (powstała ok. 70-100 lub 80-85), Ewangelia według świętego Łukasza (powstała ok. 80-100 lub 80-85) oraz Ewangelia według świętego Jana (powstała ok. 90-100 lub 90-110). Po raz pierwszy słowo „ewangelia”, na określenie utworu, pojawia się u świętego Justyna.

Ewangeliści

Autorów Ewangelii nazywam Ewangelistami od III wieku naszej ery. Marek, Mateusz, Łukasz i Jan są także uznawani za świętych. I to nie tylko przez Kościół katolicki, ale także przez Kościoły: prawosławny, anglikański, ewangelicki, ormiański i koptyjski.

W sztuce każdemu z ewangelistów przypisywano poszczególne atrybuty. Oprócz księgi Markowi w przedstawieniach świętego Marka umieszczano lwa, u świętego Mateusza był człowiek lub uskrzydlony młodzieniec. Na przedstawieniach świętego Łukasza znajdziemy woła. Natomiast świętemu Janowi przypisywano orła.

Powstanie Ewangelii i kanon

Kanon ukształtował się prawdopodobnie w pierwszej połowie II wieku. W drugiej połowie II wieku znane są już cztery ewangelie. Wymienia je tzw. kanon Muratoriego oraz Tertulian, a Ireneusz z Lyonu ok. 180 r. jest przekonany o świętości jedynie czterech ewangelii.

Według hipotezy dwuźródłowej powstania Ewangelii, jako pierwsza z Ewangelii synoptycznych powstała Ewangelia według św. Marka, a pozostali dwaj ewangeliści korzystali z niej oraz z innego wspólnego źródła (to hipotetyczne źródło jest nazywane źródłem Q). Najpoważniejszym problemem tej hipotezy jest fakt, że Ewangelia Q, jeśli istniała, to zaginęła bardzo wcześnie. Kontrowersyjnym dokumentem uważanym przez niektórych za potwierdzenie tej hipotezy jest Ewangelia Tomasza, która zawiera wiele sformułowań wspólnych dla Łukasza i Mateusza, nie występujących w Ewangelii według św. Marka. Interpretowane jest to na dwa sposoby – albo pismo to powstało bardzo wcześnie i Tomasz również korzystał z Q, co byłoby silnym argumentem za istnieniem Q, albo też powstał bardzo późno i korzystał z Ewangelii według św. Łukasza i według św. Mateusza. Obie te hipotezy mają swoich zwolenników.

Treść Ewangelii

Ewangelie są zapisem narodzin, życia i działalności oraz męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Najbardziej znanymi fragmentami są przypowieści, na przykład: o domu na skale, o talentach, o uchu igielnym, czy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Ewangelie zawierają także opisy cudów i uzdrowień dokonywanych przez Jezusa z Nazaretu, na przykład: cud w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, ucieszenie burzy na jeziorze, uzdrowienie opętanego, uzdrowienie paralityka, czy uzdrowienie trędowatego.

Apokryfy

Pozostałe pisma przedstawiające życie Jezusa określa się jako ewangelie apokryficzne. Spośród nich najbardziej znana jest Ewangelia Tomasza. W latach 70. XX w. w Egipcie odnaleziony został tekst Ewangelii Judasza. Kilka lat temu popularna była także Ewangelia Marii Magdaleny.

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #Ewangelia

Kościół

Komentarz do Ewangelii, 9 lipca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 8 lipca 2020

Z Ewangelii na dziś: „A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 7 lipca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 6 lipca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 5 lipca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 4 lipca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze staje

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 3 lipca 2020

Z Ewangelii na dziś: „A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 2 lipca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 1 lipca 2020

Z Ewangelii na dziś: „A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły Go prosić: «Jeżeli nas wyrzucasz,

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 30 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. A oto zerwała się wielka burza

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 29 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus zapytał ich: »A wy za kogo Mnie uważacie?«. Odpowiedział Szymon Piotr: »Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego«. Na to Jezus

Czytaj dalej
Wiadomości jezus

Komentarz do Ewangelii, 28 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 27 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 26 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 25 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: »Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 24 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Lecz anioł rzekł do niego: »Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 23 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 22 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić

Czytaj dalej
Wiadomości wiara

Komentarz do Ewangelii, 21 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego,

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 20 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Na ten widok (po odnalezieniu Jezusa w świątyni), zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 18 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 17 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i

Czytaj dalej
Kościół

Kard. Pell: Ewangelia pomogła mi przetrwać trudny czas więzienia

Pobyt w więzieniu umocnił we mnie chrześcijańskie przekonanie o zbawczej mocy cierpienia – powiedział kard. George Pell w jednym ze

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 16 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: ‘Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził’. A

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 15 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: ‘Oko za oko i ząb za ząb!’ A

Czytaj dalej
Wiadomości

Abp Ryś: możesz iść na krańce świata, jeśli zadbałeś o Ewangelię we własnym w domu

Możesz iść na krańce świata, jeśli zadbałeś o Ewangelię we własnym w domu. Jeśli nie potrafisz zadbać o ewangelizację własnego

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 14 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je

Czytaj dalej
Kościół

Bp Muskus: bez Ducha Świętego jesteśmy ideologami, a nie świadkami Ewangelii

Głoszenie Ewangelii nie jest sprawą ludzką, ale Bożą. To Duch Święty w nas działa, to On przemienia nasze życie, to

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 13 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano przodkom: ‘Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 12 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie.

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 11 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 10 czerwca 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść,

Czytaj dalej