#Ewangelia

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #Ewangelia

Kościół

Komentarz do Ewangelii, 12 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przemówił tymi słowami: «Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 11 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 10 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 9 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 8 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Na to rzekła Maryja: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1,38).    Obchodzimy bardzo

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 7 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: «Ulituj się nad nami, Synu

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 6 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, kto mówi Mi: Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 5 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 4 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, ojcze, Panie nieba i ziemi, że

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 3 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 2 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 1 grudnia 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 30 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 29 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 28 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni, i przyjaciele i niektórych z was o

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 27 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas,

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 26 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak pewna uboga

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 25 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 23 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 23 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 22 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 20 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający

Czytaj dalej
Wiadomości

Kard. Krajewski: pomoc ubogim to czysta Ewangelia

Papież Franciszek zachęca byśmy zaczynali od siebie. Czyli np. w niedzielę poświęconą ubogim, zajrzeli do własnej lodówki i zobaczyli ile

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 18 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 17 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1). 

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 16 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 15 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny;

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 13 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Tak i wy Słudzy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to,

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 12 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli będzie żałował, przebacz mu. I jeśliby siedem razy

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 11 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 10 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewagnelii, 9 listopada 2018

Z Ewangelii na dziś: „Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy

Czytaj dalej