#Ewangelia

Słowo „ewangelia” pochodzi z języka greckiego (gr. εὐαγγέλιον) i w dosłownym tłumaczeniu oznacza: dobrą nowinę. W starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.

Co to jest Ewangelia?

Ewangelie kanoniczne to cztery księgi Nowego Testamentu. Są to: Ewangelia według świętego Marka (powstała ok. 68-73 lub 65-70), Ewangelia według świętego Mateusza (powstała ok. 70-100 lub 80-85), Ewangelia według świętego Łukasza (powstała ok. 80-100 lub 80-85) oraz Ewangelia według świętego Jana (powstała ok. 90-100 lub 90-110). Po raz pierwszy słowo „ewangelia”, na określenie utworu, pojawia się u świętego Justyna.

Ewangeliści

Autorów Ewangelii nazywam Ewangelistami od III wieku naszej ery. Marek, Mateusz, Łukasz i Jan są także uznawani za świętych. I to nie tylko przez Kościół katolicki, ale także przez Kościoły: prawosławny, anglikański, ewangelicki, ormiański i koptyjski.

W sztuce każdemu z ewangelistów przypisywano poszczególne atrybuty. Oprócz księgi Markowi w przedstawieniach świętego Marka umieszczano lwa, u świętego Mateusza był człowiek lub uskrzydlony młodzieniec. Na przedstawieniach świętego Łukasza znajdziemy woła. Natomiast świętemu Janowi przypisywano orła.

Powstanie Ewangelii i kanon

Kanon ukształtował się prawdopodobnie w pierwszej połowie II wieku. W drugiej połowie II wieku znane są już cztery ewangelie. Wymienia je tzw. kanon Muratoriego oraz Tertulian, a Ireneusz z Lyonu ok. 180 r. jest przekonany o świętości jedynie czterech ewangelii.

Według hipotezy dwuźródłowej powstania Ewangelii, jako pierwsza z Ewangelii synoptycznych powstała Ewangelia według św. Marka, a pozostali dwaj ewangeliści korzystali z niej oraz z innego wspólnego źródła (to hipotetyczne źródło jest nazywane źródłem Q). Najpoważniejszym problemem tej hipotezy jest fakt, że Ewangelia Q, jeśli istniała, to zaginęła bardzo wcześnie. Kontrowersyjnym dokumentem uważanym przez niektórych za potwierdzenie tej hipotezy jest Ewangelia Tomasza, która zawiera wiele sformułowań wspólnych dla Łukasza i Mateusza, nie występujących w Ewangelii według św. Marka. Interpretowane jest to na dwa sposoby – albo pismo to powstało bardzo wcześnie i Tomasz również korzystał z Q, co byłoby silnym argumentem za istnieniem Q, albo też powstał bardzo późno i korzystał z Ewangelii według św. Łukasza i według św. Mateusza. Obie te hipotezy mają swoich zwolenników.

Treść Ewangelii

Ewangelie są zapisem narodzin, życia i działalności oraz męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Najbardziej znanymi fragmentami są przypowieści, na przykład: o domu na skale, o talentach, o uchu igielnym, czy przypowieść o Synu Marnotrawnym. Ewangelie zawierają także opisy cudów i uzdrowień dokonywanych przez Jezusa z Nazaretu, na przykład: cud w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, ucieszenie burzy na jeziorze, uzdrowienie opętanego, uzdrowienie paralityka, czy uzdrowienie trędowatego.

Apokryfy

Pozostałe pisma przedstawiające życie Jezusa określa się jako ewangelie apokryficzne. Spośród nich najbardziej znana jest Ewangelia Tomasza. W latach 70. XX w. w Egipcie odnaleziony został tekst Ewangelii Judasza. Kilka lat temu popularna była także Ewangelia Marii Magdaleny.

Zobacz wszystkie wpisy dotyczące #Ewangelia

Wiadomości nawrócenie

Komentarz do Ewangelii, 25 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: »Idźcie na cały świat i

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 24 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 23 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi

Czytaj dalej
Kościół Jezus i faryzeusze

Komentarz do Ewangelii, 22 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili

Czytaj dalej
Kościół zboże pole

Komentarz do Ewangelii, 21 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy.

Czytaj dalej
Wiadomości wspólnota

Komentarz do Ewangelii, 20 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki. Wino

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 19 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To

Czytaj dalej
Wiadomości biedak

Komentarz do Ewangelii, 18 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Niektórzy uczeni w Piśmie, spośród faryzeuszów, widząc, że je z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego

Czytaj dalej
Wiadomości przyjaciele

Komentarz do Ewangelii, 17 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 16 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 15 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 14 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 13 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 12 stycznia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał

Czytaj dalej
Wiadomości słabość weakness

Komentarz do Ewangelii, 11 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa,

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 10 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powrócił mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On

Czytaj dalej
Kościół mężczyzna

Komentarz do Ewangelii, 9 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie. Widząc, jak się

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 8 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to jest pustkowiem,

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 7 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 6 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 5 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na

Czytaj dalej
Kościół święty piotr

Komentarz do Ewangelii, 4 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona

Czytaj dalej
Wiadomości pomoc

Komentarz do Ewangelii, 3 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 2 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli pytać Jana Chrzciciela, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz,

Czytaj dalej
Wiadomości Maryja

Komentarz do Ewangelii, 1 stycznia 2020

Z Ewangelii na dziś: „Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 31 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na

Czytaj dalej
Wiadomości pomoc

Komentarz do Ewangelii, 30 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia

Czytaj dalej
Wiadomości wspólnota

Komentarz do Ewangelii, 29 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź

Czytaj dalej
Kościół

Komentarz do Ewangelii, 28 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: »Wstań, weź Dziecię

Czytaj dalej
Wiadomości

Dlaczego na św. Jana święci się wino?

Jan był prorokiem, teologiem i mistykiem. Był synem Zebedeusza i Salome, młodszym bratem Jakuba Starszego. Jan pracował jako rybak. O

Czytaj dalej
Wiadomości wiara

Komentarz do Ewangelii, 27 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz

Czytaj dalej
Wiadomości

Komentarz do Ewangelii, 26 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Jezus powiedział do swoich Apostołów: »Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i

Czytaj dalej
Kościół Boże Narodzenie szopka

Komentarz do Ewangelii, 25 grudnia 2019

Z Ewangelii na dziś: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u

Czytaj dalej