90-letnia palestyńska uchodźczyni, Halima Abdehadi Mhamed, przy drzwiach swojego domu, w obozie dla uchodźców niedaleko Ammanu w Jordanii. Kobieta pochodzi z Dhekrein niedaleko Hebronu w dawnej Palestynie, opuściła wioskę z rodziną, aby najpierw uciec przed przemocą w 1948 r., fot.EPA/ANDRE PAIN

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy [ZDJĘCIA]

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu miliony Polaków znajdowało się w tragicznej sytuacji w wyniku II wojny światowej. Kilka lat temu Syryjczycy nie wyobrażali sobie, że ich kraj dotknie tak poważny konflikt zbrojny. Bogata niegdyś Wenezuela boryka się obecnie z ogromnym kryzysem. Każdy z nas może stać się uchodźcą i być zdanym na międzynarodową solidarność. 20 czerwca przypada Światowy Dzień Uchodźcy.

Afgańska rodzina w Iranie. W tym kraju mieszka ponad 950 tysięcy zarejestrowanych obywateli Afganistanu, większość z nich urodziły się i wychowały w Iranie w ciągu ostatnich trzech i pół dekady, fot. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 r., aby uświadomić problemy, z jakimi spotykają się osoby zmuszone do opuszczenia swoich domów i krajów na skutek wojen, kryzysów humanitarnych czy różnych prześladowań. „Do porzucenia swojego miejsca zamieszkania zmuszonych zostało już ponad kilkadziesiąt milionów ludzi. W 2018 r. liczba osób uciekających od wojny, prześladowań i konfliktów przekroczyła 70 milionów. To najwyższe statystyki, jakie UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, odnotowała w ciągu prawie 70 lat swojej działalności” – podaje Centrum Myśli Jana Pawła II.

>>> Uchodźcy nie rodzą się uchodźcami

Etiopski chłopczyk w Nairobi, Kenia, fot. EPA/DANIEL IRUNGU

Centrum przypomina słowa papieża Jana Pawła II z orędzia na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w 2004 r., że „większość nie wraca do dawnego życia, ale staje przed problemem stworzenia sobie warunków do życia tam, gdzie spodziewają się zaspokoić różnorakie potrzeby własne i swoich rodzin”. Według Jana Pawła II zasadą postępowania wobec każdego człowieka jest „uznanie jego godności i poszanowanie tożsamości kulturowej”.

Papież zwracał też uwagę na chrześcijański obowiązek przyjęcia każdego potrzebującego, który puka do naszych drzwi. W swojej adhortacji „Ecclesia in Europa” podkreślał potrzebę troski o uchodźców. „Służba Ewangelii wymaga ponadto, aby Kościół, broniąc sprawy uciskanych i wykluczanych, zwracał się do władz politycznych różnych państw i do osób pełniących odpowiedzialne funkcje w instytucjach europejskich z prośbą o przyznanie statusu uchodźców tym wszystkim, którzy uciekają z własnego kraju z powodu niebezpieczeństw grożących ich życiu, jak również o ułatwienie im powrotu do swych krajów” – pisał Ojciec Święty.

Przedmieścia Sarajewa: migranci w byłych koszarach wojskowych. W Bośni i Hercegowinie przebywa ponad 6 tys migrantów, którzy nielegalnie chcą przedostać się do Niemiec, Włoch i Austrii, fot. EPA/FEHIM DEMIR

Dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II Michał Senk podkreśla, że „solidarności i współpracy nie osiąga się łatwo„. W związku z tym, jak stwierdził – „podejmujemy szereg projektów, które mają na celu nie tylko zwiększanie wiedzy i zyskanie nowych umiejętności, ale zmianę świadomości”. Wymienił „Solidarność krok po kroku”, „Karol Wojtyła – Fellowship Dialog”, czy „Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju”, podkreślając, że „zmuszają one do przemyślenia własnej postawy wobec innych. Za Janem Pawłem II chcemy przypominać, że otwarcie i wsłuchanie się w potrzeby drugiego człowieka, to początek zmian globalnych.

Zapowiadamy >>> „Zmuszeni do ucieczki jak Jezus Chrystus” – tematem Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

Galeria (13 zdjęć)
Zobacz także
Wasze komentarze