Wiadomości misyjne

Podróże misyjne z pewnością nie stanowią łatwego zadania, jednak niosą ze sobą dużo dobra. Każdy misjonarz jest nastawiony na dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka i chętny do pomocy. Osoby angażujące się w misje to niewątpliwie ludzie odważni, którzy siły do codziennych zmagań znajdują w swojej wierze i modlitwie. Na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiadomości misyjne, po to, aby mogli Państwo wspierać misje oblackie duchowo. Zachęcamy do zapoznania się z działalnością, jaką prowadzi misjonarz, a także do modlitwy za naszych wolontariuszy, dla których podróże misyjne nieraz stanowią impuls do przemiany całego życia. Być może zechcą też Państwo sami zaangażować się w misje oblackie. Jeśli tak, zachęcamy do zapoznania się z zakładką "Wolontariat misyjny". Umieszczane przez nas na bieżąco wiadomości misyjne dają obraz tego, jak wyglądają misje i codzienne życie w odległych krajach świata.