3 modlitwy, dzięki który będziesz mieć dobrą spowiedź

2 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.
Spowiedź jest bardzo ważnym elementem życia duchowego. Dobrze przeżywana służy naszemu duchowemu wzrostowi. Dlatego warto poznać te modlitwy, by nasze spowiedzi nie były bezowocne. 

Modlitwa przed rachunkiem sumienia

Ojcze niebieski! Oto ja, grzeszne dziecko Twoje, przystępuję do Ciebie z całą pokorą serca, aby uprosić Twoje przebaczenie. 
Pragnę oczyścić moją duszę z licznych grzechów, którymi Cię obraziłem. 
Chcę odprawić dobrą spowiedź świętą i z Twoją pomocą szczerze się poprawić. 
Ześlij Ducha świętego do serca mego i wspomóż mnie swoją łaską.

Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym grzechy swoje dokładnie poznał, 
wzrusz moją wolę, abym za nie serdecznie żałował, szczerze się z nich wyspowiadał i stanowczo się poprawił. 
O Maryjo, Ucieczko grzesznych, wstawiaj się za mną! 
Święty Aniele Stróżu, święty mój Patronie, wyproście mi łaskę dobrej spowiedzi świętej. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś…


Modlitwa przed spowiedzią

Wszechmogący i miłosierny Boże, 
oświeć mój umysł, abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. 
Niech Twoja miłość zjednoczy mnie z wszystkimi, którym wyrządziłem krzywdę. 
Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni moja słabość. 
Niech Duch święty obdarzy mnie nowym życiem i odnowi we mnie miłość,
aby w moich czynach zajaśniał obraz Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Modlitwa po spowiedzi

Panie i Boże mój, dziękuję Ci za to, żeś mnie stworzył,
żeś mnie powołał do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, Zbawiciela naszego. 
Ty udzielasz nam Ducha Świętego, abyśmy się stali Twoimi dziećmi i dziedzicami.
Ty nie opuszczasz grzesznika, lecz szukasz go z ojcowską miłością. 
Ty stale odnawiasz nas przez Sakrament Przebaczenia i Pojednania, abyśmy coraz doskonalej upodabniali się do Twojego Syna. 
Dziękuję Ci za cudowne dzieło Twego Miłosierdzia i wielbię Cię wraz z całym Kościołem za nasze zbawienie.
Tobie niech będzie chwała przez Chrystusa w Duchu Świętym teraz i na wieki. Amen.

Wszechmogący miłosierny Boże, 
proszę Cię pokornie w imię Syna Twego, Jezusa Chrystusa, daj mi wytrwałość w dobrem aż do śmierci. 
Wspieraj mnie i nie dozwól mi oddalać się od Ciebie. Amen.

 

Zobacz także
Wasze komentarze