Fot. Twitter

5 powodów, dlaczego warto uczynić Maryję Królową twojego serca

3 min. zajmie Ci przeczytanie tego artykułu.

Dlaczego powinniśmy oddać się w ręce Maryi? Oto kilka powodów, które mogą nas do tego zachęcić.

Wielu świętych zrobiło to przed nami

Niezliczona liczba świętych zrobiła to za swojego życia. Chociażby Louis de Montfort, który w wielu książkach pisał o Matce Bożej i oddawaj Jej szczególną cześć. Napisał: „Najwięksi święci, najbogatsi w łasce i cnocie, będą najbardziej wytrwali w modlitwie do Najświętszej Maryi Panny, patrząc na Nią jako doskonały wzór do naśladowania i jako potężny pomocnik, który im pomoże”.

Św. Teresa z Lisieux, także doktor Kościoła, powiedziała: „W ciężkiej próbie lub trudności uciekam się do Matki Marii, której spojrzenie wystarczy, by rozproszyć każdy strach”.

Św. Pio z Pietrelciny, kapłan i mistyk franciszkański, który również otrzymał dar stygmatów, powiedział: „Przywiążmy się mocno do Bolesnego Serca naszej Matki Niebieskiej i zastanówmy się nad jego bezgranicznym smutkiem i ceną naszej duszy”.

Jezus dał Ją nam jako Matkę

Pod krzyżem sam Jezus Chrystus powiedział do Jana, że od teraz jest jego matką, co oznacza również, że stała się wtedy matką wszystkich ludzi.

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19, 26-27).

Ona jest „pośredniczką wszystkich łask”

Sobór Watykański II mówi jasno: „cierpiąc z Nim, gdy umarł na krzyżu, współpracowała w dziele Zbawiciela, w sposób całkowicie pojedynczy, przez posłuszeństwo, wiarę, nadzieję i płonącą miłość, aby przywrócić duszom nadprzyrodzone życie. W rezultacie jest naszą Matką w porządku łaski” (Lumen Gentium, 61-62).

W swojej encyklice Adiutricem papież Leon XIII wyjaśnił, że moc „włożona w Jej ręce jest prawie nieograniczona”.

W encyklice Ad Diem Illum Laetissimum, Pius X, powiedział, że Maryja jest „Pośredniczką wszystkich łask, które nasz Zbawiciel nabył dla nas przez Swą śmierć i przez Swoją Krew”. Cytuje także św. Bernardyna ze Sieny, mówiąc, że Maryja „Jest szyją Naszej Głowy, przez którą przekazuje Swojemu mistycznemu ciału wszystkie duchowe dary”.

Jak niewiarygodne są łaski, jakie możemy otrzymać od naszej Najświętszej Matki!

Ona prowadzi do Jezusa

Kiedy jesteśmy oddani Maryi, nasza miłość do Jezusa wzrasta, ponieważ Jej największym pragnieniem jest doprowadzić nas do Niego. Louis de Montfort napisał w swojej książce słowa o oddaniu się Maryi: „Cała nasza doskonałość polega na tym, że jesteśmy upodobnieni, zjednoczeni i poświęceni Jezusowi Chrystusowi; dlatego najdoskonalszym ze wszystkich nabożeństw jest bez wątpienia to, co najdoskonalej podporządkowuje się, jednoczy i konsekruje nas Jezusowi Chrystusowi. Otóż, Maryja, jest najbardziej upodobnionym ze wszystkich stworzeń do Jezusa Chrystusa, a mówiąc dalej, ze wszystkich nabożeństw, które najbardziej poświęca i dostosowuje duszę do naszego Pana, jest oddanie się Jego świętej Matce i że im bardziej dusza jest poświęcona Maryi , tym bardziej jest ona poświęcona Jezusowi”.

Ona jest najdoskonalszą drogą do świętości

Jak powiedział św. Louis de Montfort, „cała nasza doskonałość polega na upodobnieniu, zjednoczeniu i poświęceniu się Jezusowi Chrystusowi”. Zdolność Maryi do zbliżenia nas do Jej Syna pociąga nas do większej świętości, ponieważ była całkowicie bezgrzeszna. Papież Paweł VI powiedział w „Lumen Gentium”: „Już w Najświętszej Dziewicy Kościół osiągnął tę doskonałość, dzięki której jest bez zmazy i zmarszczki, a naśladowcy Chrystusa wciąż dążą do zwiększenia świętości przez podbicie grzechu. Dlatego zwracają się do Maryi, która świeci całemu społeczeństwu wybranych jako wzór cnót”.

Możemy zrobić wiele, by poświęcić swoje serce Maryi. Możemy odmawiać Różaniec, Anioł Pański lub wiele innych maryjnych nabożeństw. Poświęcając się Maryi, twoje życie z pewnością się zmieni.

Tłumaczenie: Zofia Kędziora
Źródło: churchpop.

5 powodów, dlaczego warto uczynić Maryję Królową twojego serca
4 (66.67%) 3 ocen.

Zobacz także
Wasze komentarze